AKTUÁLNĚ ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Sv.Anežka

Improvizace na Mezinárodní přehlídce v Košicích

Divadelní skupina O.SL.I., Odry Slušně Improvizují vystoupila ve dnech 28.4. - 1. 5. 2015 na mezinárodní umělecké přehlídce v Košicích. Děvčata vystoupila se čtyřmi kategoriemi a sklidila velký potlesk. V jednom odpoledni se divadelní improvizační skupina rozhodla trénovat na volném prostranství, přímo na náměstí v Košicích. Tento trénink byl velice neobvyklý, ale děvčata zazářila a dokázala zaujmout.

21.05.2015

Sv.Anežka

Myšlenková mapa v anglickém jazyce

Naše škola vyhlásila v letošním roce 1. ročník celostátní soutěže pro střední pedagogické školy s názvem „Myšlenková mapa v anglickém jazyce“. Tématem soutěže bylo literární výročí: 31. března roku 1855, tedy před 160 lety, se narodila Charlotte Brontëová, anglická spisovatelka, která je považována za jednu z prvních skutečně moderně smýšlejících žen své doby. Cílem soutěže bylo využít aktivizující výukové metody, podpořit čtenářskou gramotnost v anglickém jazyce a podnítit tvořivost i výtvarné nadání studentek.

21.05.2015

Sv.Anežka

Náhradní kolo přijímacího řízení

V úterý 9.6. 2015 se bude konat náhradní kolo přijímacího řízení do studijních oborů naší školy. Přihlášky lze posílat do pondělí 1.6. 2015. Více informací naleznete na našem webu v sekci "Pro uchazeče o studium - přijímací řízení".

14.05.2015

Sv.Anežka

Výherci celostátní literární soutěže ve tvorbě poezie a prózy pro děti

Zvídavé, hravé a o dětskou literaturu zajímající se žákyně Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách se i letos zapojily do literární soutěže, kterou již 3. rokem pořádá SPgŠ Boskovice. Žákyně si mohly vybrat z následujících kategorií – poezie, próza a píseň pro děti. Tématem pro tvorbu prací bylo „Zvířátka v lese“. Výsledky hodnotila odborná porota a absolutního vítěze každoročně vybírá známý autor Jiří Žáček. V kategorii próza se umístila žákyně naší školy Kristýna Bartečková ze 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na krásném 3. místě. V kategorii píseň získala prestižní 1. místo Charlotte Řeháčková ze 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Všem žákům, kteří se zapojili, děkujeme za účast a poctivou práci a výherkyním gratulujeme.

14.05.2015

Sv.Anežka

Úspěch při získání anglických certifikátů PET

Dne 14.3.2015 devět odvážných žáků a žákyní ze Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách podstoupilo písemnou a ústní zkoušku z jazykové zkoušky PET (Preliminary English Test). Tato zkouška se konala v Ostravě v Britském jazykovém centru od ranních až do odpoledních hodin. Předmětem zkoušení byly následující kategorie: čtení, gramatika, poslech, psaní a rozhovor s rodilými mluvčími. Odměnou všem žákům byly krásné výsledky, na které si však museli počkat tři týdny: mezinárodně uznávané certifikáty z anglického jazyka PET. Všem účastníkům blahopřejeme.

14.05.2015

Sv.Anežka

Přátelské basketbalové zápasy

Po celý školní rok se konají přátelské basketbalové zápasy našich studentek se studentkami SOŠ v Odrách a se žáky obou ZŠ v Odrách. Jeden z posledních turnajů se konal v tělocvičně ZŠ Pohořská dne 6.5. 2015. Pan trenér Skalka hodnotil výkony svých svěřenkyň velmi dobře a děkuje za poctivý tréning i pěknou hru, která skončila vítězstvím našeho týmu.

14.05.2015

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Zahajujeme výuku akreditovaných kurzů

Bližší informace zde v PDF

4. projekt COMENIUS

Realizujeme ve šk. rocích 2013/14 a 2014/15
Fotografie ke stažení

Úspěšnost u maturitní zkoušky 2013/14

Studenti všech maturitních oborů 100% uspěli u všech písemných částí státní maturitní zkoušky z AJ, NJ, ČJ i M. Gratulujeme.

Náš 3. projekt Comenius

V letech 2010-2012,
s partnerskými zeměmi BRD
a Itálií.
Mezinárodní projekt Comenius

Kultura a jazyk – evropské internetové noviny

Dny otevřených dveří a zkoušky nanečisto

13. 11. 2014 a 15. 1. 2015 od 10:00 do 17:00

ANKETA

Líbí se Vám naše stránky?
Ano 78%
anketaanketa
Ne 22%
anketaanketa
Celkem hlasů: 780