AKTUÁLNĚ ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Sv.Anežka

Těšíme se na sbor Datio

Členům školního sboru DATIO: Drazí pěvci, dne 1. září 2015 se na Vás těšíme na kůru kostela sv. Bartoloměje v Odrách. Sraz sboru v 7:40 Vaši kolegové Jana, David a Josef

25.08.2015

Sv.Anežka

Realizace projektu

Naše škola je zapojená do projektu MŠMT, v rámci OP VK, výzva č. 56. Budeme realizovat 4 šablony: šablonu č. 1 Čtenářské dílny, šablonu č.2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele, šablonu č. 3 Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků v zahraničí a šablonu č.4 Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky.

21.08.2015

Sv.Anežka

Těšíme se na nový školní rok

Pro příští školní rok 2015/16 připravujeme řadu velkých nových aktivit: vyhlášení celostátní literární soutěže k výročí 700. narození Karla IV. ,výjezd 4 vyučujících do Vídně a Londýna na jazykové kurzy, výjezd 50-ti studentů a 5 vyučujících do Anglie na jazykový a poznávací týdenní kurz (Hastings, Brighton, Canterbury, Londýn), Koncertní turné sboru Datio do Estonska (Vilnius, Riga, Tallinn), na jaře pravděpodobně jazykový výjezd 20- ti studentů z oboru Pedagogické lyceum do Německa, do města Syke u Brém a posléze příjezd 20-ti německých studentů k nám (v rámci grantu Renovabis)

13.07.2015

Sv.Anežka

Hezké a požehnané letní dny

Všem zaměstnancům a studentům naší školy přejeme hezké prázdniny a požehnané letní dny a děkujeme za krásný a úspěšný školní rok. Ve škole studovalo ve školním roce 2014/15 v denní formě studia 205 studentů, 88 z nich se úspěšně zapojilo do mimoškolních aktivit a reprezentovalo školu a jejich činnost vedle diplomů a čestných uznání byla oceněna také pochvalou ředitelky školy. Současně bylo uděleno také 8 pochval školního kaplana. Blahopřejeme všem oceněným a děkujeme za jejich práci.

13.07.2015

Sv.Anežka

Slavnostní předávání ocenění na MÚ v Odrách

Ve čtvrtek 25.6. se na radnici města Odry konal slavnostní ceremoniál, při kterém byli oceňování úspěšní žáci a studenti všech oderských škol. Za naši školu bylo nominováno 7 studentek, které se umístily v celostátních soutěžích, 3 umístění byly v literárních soutěžích, 1 ve výtvarné soutěži a 3 v soutěži výtvarně- jazykové. Čestné ocenění získal i sbor Datio a taneční kroužek.

26.06.2015

Sv.Anežka

Natáčení TV NOE

Ve středu 24.6. k nám zavítal malý štáb televize NOE a natáčel s našimi studenty a pedagogy reportáž o končícím projektu Comenius. Na výsledný dokument zahrnující záznam divadelního představení i reportážní rozhovory se budeme těšit a všem účastníkům děkujeme.

26.06.2015

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Zahajujeme výuku akreditovaných kurzů

Bližší informace zde v PDF

4. projekt COMENIUS

Realizujeme ve šk. rocích 2013/14 a 2014/15
Fotografie ke stažení

Náš 3. projekt Comenius

V letech 2010-2012,
s partnerskými zeměmi BRD
a Itálií.
Mezinárodní projekt Comenius

Kultura a jazyk – evropské internetové noviny

Dny otevřených dveří a zkoušky nanečisto

13. 11. 2014 a 15. 1. 2015 od 10:00 do 17:00

ANKETA

Líbí se Vám naše stránky?
Ano 79%
anketaanketa
Ne 21%
anketaanketa
Celkem hlasů: 805 
Sv.Anežka
Sv.Anežka
Sv.Anežka
Střední roku
Sv.Anežka
AtlasŠkolství - kam na střední školu
Sv.Anežka
Nová závěrečná zkouška
Sv.Anežka
Sv.Anežka
Ministerstvo kultury
Sv.Anežka
Mapa školství
Sv.Anežka
Bridge Publishing House
Sv.Anežka
Oxford University Press
Sv.Anežka