AKTUÁLNĚ ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Sv.Anežka

Výtvarná soutěž

Studentky třídy SČ1 se v letošním školním roce zúčastnily celostátní výtvarné soutěže pořádané Cyrilometodějským gymnáziem a mateřskou školou v Prostějově na téma: Až já budu velký/(á) a volně zpracovaly téma na motivy své představy o budoucím povolání/životě. Na druhém místě se umístila Nikola Krkošková, které gratulujeme.

27.04.2015

Sv.Anežka

2. kolo přijímacího řízení 13.5.2015

Naše škola vypisuje II. kolo přijímacího řízení dne 13. května 2015. V tomto kole nebudou v kritériích zahrnuty pilotní zkoušky z ČJ a MA. Žáci, kteří neuspěli v matematice se do tohoto kola mohou znovu přihlásit. Ve všech oborech na naší škole jsou ještě volná místa. Více informací rádi poskytneme telefonicky.

24.04.2015

Sv.Anežka

Maturity zahajují

Letošní maturity zahajují praktickou maturitní zkouškou studentky denního studia předškolní a mimoškolní pedagogiky v pátek 24.dubna. V rámci výuky výtvarné výchovy si vytvořily lodičky, které vypustily po řece Odře. Přejeme všem maturantům, ať úspěšně proplují letošními maturitními úskalími a dorazí bez zaváhání k cíli.

23.04.2015

Sv.Anežka

Poslední setkání v rámci projektu Comenius

V týdnu od 12. - do 18. dubna se vydala skupina 10 studentů a 3 vyučujících na poslední projektové setkání do severoněmeckého města Syke, nedaleko Brém, kde na ně již čekaly stejně početné výpravy z dalších 6 zemí - z Finska, Litvy, Polska, Německa, Turecka a Portugalska. V rámci setkání studenti předvedli výsledky své celoroční práce (divadelní hru, kreslený komiks, elektronickou prezentaci, dotazníkové šetření k tématu migrace a další) a hlavně se těšili z přátelských setkání se svými spolužáky z různých zemí.

21.04.2015

Sv.Anežka

Zápas v divadelní improvizaci

V podvečer 7. dubna 2015 se sešli studenti školy, učitelé i fanoušci z okolí, aby podpořili, v tomto školním roce, nově vzniklý tým mladých improvizátorů a užili si zápas v divadelní improvizaci školního týmu zvaného O.SL.I. (Odry slušně improvizují). K radosti všech přítomných se role rozhodčí ujala bývalá trenérka a vyučující dramatické výchovy Žaneta Káňová. Roli konferenciéra si vystřihla současná trenérka Adéla Hrabovská. Učebna dramatické výchovy se stala svědkem nejlepšího zápasu v historii tohoto týmu, který skončil remízou. Poděkování patří všem hráčům i skvělému publiku. V brzké době se chystá náš tým na mezinárodní přehlídku v Košicích.

21.04.2015

Sv.Anežka

4. místo v celostátní literární soutěži

Dne 31.3.2015 se sedm studentek ze třídy PMP3 zúčastnilo slavnostního vyhlášení literární soutěže o cenu Filipa Venclíka v pražském kině Lucerna. Největší úspěch sklidila Silvie Jašková, která se umístila na 4. místě v kategorii poezie s básní Tolerance - solidarita - empatie. Studentky měly možnost setkat se i s rodiči Filipa Venclíka

21.04.2015

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Zahajujeme výuku akreditovaných kurzů

Bližší informace zde v PDF

4. projekt COMENIUS

Realizujeme ve šk. rocích 2013/14 a 2014/15
Fotografie ke stažení

Úspěšnost u maturitní zkoušky 2013/14

Studenti všech maturitních oborů 100% uspěli u všech písemných částí státní maturitní zkoušky z AJ, NJ, ČJ i M. Gratulujeme.

Náš 3. projekt Comenius

V letech 2010-2012,
s partnerskými zeměmi BRD
a Itálií.
Mezinárodní projekt Comenius

Kultura a jazyk – evropské internetové noviny

Dny otevřených dveří a zkoušky nanečisto

13. 11. 2014 a 15. 1. 2015 od 10:00 do 17:00

ANKETA

Líbí se Vám naše stránky?
Ano 78%
anketaanketa
Ne 22%
anketaanketa
Celkem hlasů: 766