Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Sv.Anežka

Pozvání na smuteční pohoštění

V pátek jsme se rozloučili s otcem Michalem při naší školní mši svaté. A rozloučíme se ještě také v sobotu při pohřební mši svaté ve 14:00 a poté se staneme malými hostiteli a zveme smuteční hosty na malé pohoštění ve škole, které pro Vás a otce Michala připravili naši kolegové, studenti a jejich maminky a dobré ruce žen z farnosti v Odrách a v Mankovicích. Všem za tuto pomoc děkujeme.

09.02.2018

Sv.Anežka

Rozloučení s otcem Michalem

Otec Michal je stále v našich srdcích, myšlenkách i modlitbách. Naši studenti, kolegové a zaměstnanci se s ním rozloučí při mši svaté v pátek 9. února, v kostele svatého Bartoloměje v Odrách, v 10:45 a také v sobotu při mši svaté ve 14:00 hodin. Otče Michale, děkujeme. Světlo věčné ať Vám svítí.

06.02.2018

Sv.Anežka

Zemřel náš školní kaplan P. Michal František Jadavan

Ostrava - V den svátku Uvedení Páně do chrámu - 2. 2. 2018 - byl do náruče milosrdného Otce povolán P. Michal Jadavan. Zemřel obklopen láskou a péčí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Ostravě-Pustkovci. Otec Michal se narodil 1. 8. 1982 v Ostravě. 19. 6. 2010 přijal v Ostravě-Pustkovci jáhenské svěcení a rok poté byl 25. 6. 2011 v ostravské katedrále vysvěcen na kněze. Jako kněz působil na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a poté ve farnosti Odry. Byl také vyučujícím na Biskupském gymnáziu v Ostravě a dlouholetým kaplanem na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách. Zemřel v den, kdy se v bohoslužbě slova při mši svaté čtou Simeonova slova: "Nyní můžeš Pane propustit svého služebníka v pokoji." R.I.P.

02.02.2018

Sv.Anežka

Školní kapela CRAZY DAISY vydala nové CD

Kdo ještě nemá nové CD školní kapely CRAZY DAISY pod vedením p.uč. Davida Cindlera, má možnost si ho zakoupit u hospodářky školy. Neváhejte a poslechněte si 30 minut písní v podání našich skvělých muzikantů.

24.01.2018

Sv.Anežka

Naše škola v České televizi

Podívejte se na video o naší škole, které uvedla Česká televize v pořadu Křesťanský magazín.

16.01.2018

Sv.Anežka

Reprezentační ples školy obdržel občanský průkaz

Letošní maturitní ples školy se uskutečnil již po patnácté. Velký dík všem studentům i zaměstnancům školy, kteří se podíleli na organizaci, a také všem spokojeným účastníkům plesu.

12.01.2018

Sv.Anežka

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

V době předvánoční se na naší škole uskutečnila již tradiční konverzační soutěž v anglickém jazyce.Účast ze stran studentů a studentek byla hojná a vítězství v obou kategoriích velmi těsné. V první kategorii soutěžili žáci prvních a druhých ročníků a vítězové byli Anna Pawlusová, PMP1 (1.místo), David Popelka, PL2 (2.místo), Barča Štajnerová, PMP1 (3.místo). Ve druhé kategorii soutěžili žákyně třetího a čtvrtého ročníku a vítězkou byla Iva Bělunková, PL3, na druhém místě se umístila Monika Suszková, PMP4 a třetí pozici obsadila Adéla Kleslová, PL3. Do dalších vyšších soutěží postupují studenti z 1. a 2. místa. Atmosféra celé konverzační soutěže byla příjemná a doufáme, že si ji všichni užili. Vítězům gratulujeme.

09.01.2018

Sv.Anežka

Z úst dětí připravil si slávu

Dokument České televize představující Josefa Zajíčka jako člověka, který zasvětil svůj život Bohu, hudbě a dětem. Člověka, který se nebojí nazývat věci pravými jmény a který třeba právě o současné generaci dětí mluví jako o té, jejíž hlavní hodnotou je zábava, přičemž se trochu vytrácí pracovitost, snaha a píle. Člověka, kterému se koníček stal povoláním, byť povoláním vyčerpávajícím. Jak Josef sám trefně podotýká: „Někdy cítím, že i ten koníček dokáže být zběsilý kůň a že mě dokáže pěkně pokopat a potahat ve třmenu, ale stejně bych asi neměnil…“

08.01.2018

Sv.Anežka

Koncert pro otce biskupa

Ve čtvrtek, 4. ledna, prožíval sbor Datio krásné okamžiky při koncertě k narozenínám otce biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze. Koncert se konal v kostele svatého Václava v Ostravě, naše děvčata zpívala pod vedením pana sbormistra Josefa Zajíčka. Bylo nám velkou ctí, že jsme dostali toto čestné pozvání a mohli svým zpěvem i slovem našemu otci biskupovi popřát. Další fotografie a informace naleznete na stránkách biskupství www.doo.cz. Fotografie na našich stránkách k nahlédnutí.

08.01.2018

Sv.Anežka

Den otevřených dveří 11.1.2018

Ve čtvrtek 11. ledna se bude na naší škole konat den otevřených dveří, od 10:00 do 17:00 hodin. V rámci programu předvedeme zájemcům o studium přijímací zkoušky pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, naši studenti předvedou zkoušky z hudební a tělesné zdatnosti a mluvních dovedností a předáme informace ke zkouškám z výtvarné zdatnosti. Zájemci si tyto zkoušky budou moci také nanečisto vyzkoušet a poradit se s našimi pedagogy ohledně své přípravy ke zkouškám. Zájemce o studium na naší škole také tradičně přivítá náš školní sbor Datio a skupina studentů z kroužku divadelní improvizace, která patří k zakládajícím členům této aktivity na středních školách v ČR. Těšíme se také na zájemce o obory Pedagogické lyceum, Sociální činnost, Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. Přijďte mezi nás.

03.01.2018

Sv.Anežka

Novoroční přání

Přejeme Vám všem vydařený, úspěšný vstup do nového roku 2018 a k tomu hromadu zdraví, které Vám rok udělá radostný.

03.01.2018

Sv.Anežka

Vánoční besídka

Poslední den školy v roce 2017 zakončený vánoční besídkou, fotografie k nahlédnutí.

22.12.2017

Sv.Anežka

Koncert sboru Datio ve Vídni

Náš školní sbor Datio se v počtu 57 členů chystá na třídenní zájezd do Vídně, kde ve středu 20. prosince bude mít společně se sborem Ondrášek vánoční koncert v krásném gotickém kostele Maria am Gestade v samém centru Vídně. Oba sbory spojuje osobnost našeho pana dirigenta Josefa Zajíčka. Panu dirigentovi i všem členům této velké cesty, kterých je společně 112, přejeme krásné zážitky v adventní Vídni a úspěšný koncert. Všem našim studentům a zaměstnancům i návštěvníkům našich stránek přejeme krásný a požehnaný adventní čas.

07.12.2017

Sv.Anežka

Srdíčkové dny

Ve dnech 7. - 8. září a 1.- 2. prosince se naše škola zapojila do charitativní akce „Srdíčkové dny“ občanského sdružení Život dětem. Sbírka je určena na pomoc dětem se závažným onemocněním. Aktivně se do sbírky zapojilo deset studentů druhých ročníků oborů sociální činnost, předškolní a mimoškolní pedagogiky. Velké díky patří občanům Oder za jejich štědré příspěvky. V září bylo vybráno 5398 Kč, v prosinci bylo vybráno 7 457,-Kč Kč. Děkujeme.

07.12.2017

Sv.Anežka

Angličtina hrou

V letošním školním roce se v rámci Střediska volného času opět otevřel kroužek Angličtina hrou, kde si mohou zájemci o tento jazyk vyzkoušet své jazykové, pedagogické, dramatické i výtvarné dovednosti v pestré paletě činností. Seznamujeme se zde s anglickými písněmi, říkadly a hrami společně s metodikou, jak tento jazyk naučit děti předškolního a mladšího školního věku. Vyrábíme také pomůcky. Na přiložené fotografii si můžete prohlédnout plakát, který naše studentky vytvořily na téma „Zvířata/Animals“.

07.12.2017

Sv.Anežka

Vánoční hvězda 2017

Naše škola se v letošním roce opět zapojila do prodejní akce „Vánoční hvězda“, kterou pořádá nezisková organizace Šance. Výtěžek z prodeje této krásné květiny bude věnován Hemato-onkologickému oddělení Dětské kliniky FN a LF UP Olomouc. Děkujeme všem, kteří touto formou pomáhají.

05.12.2017

Sv.Anežka

Ročníkové projekty 2017

Ve druhém pololetí druhého ročníku a v prvním pololetí třetího ročníku zpracovávají studenti tzv. ročníkové projekty, jedná se o skupinovou, dlouhodobou práci většího rozsahu, která má tři povinné části – část teoretickou, výzkumnou a praktickou. Praktická část je realizovaná formou výstupů v MŠ, ZŠ, sociálních ústavech, domovech .. a je podložená metodickými listy. Výsledky své roční práce studenti obhajovali a prezentovali ve svých pracovních týmech v rámci projektových dnů, které se konaly 20. a 21.11. 2017 (formální úprava) a 4. – 5. 12.2017 (obhajoby a veřejné prezentace).

05.12.2017

Sv.Anežka

Plavecký kurz

Studenti prvních ročníků se loučí s plaveckým kurzem. Ten se koná v období prvního čtvrtletí každého školního roku v krásné plovárně v Hranicích a přináší mnoho sportovních, ale i přátelských zážitků. Za úspěšné vedení kurzu děkujeme našim vyučujícím TV.

04.12.2017

Sv.Anežka

Pedagogická poema Most 2017, tři kategorie, tři ocenění

Báječná atmosféra panovala dne 8. - 11. 11. 2017 v Mostě. Proběhla zde jubilejní, 50. celostátní přehlídka studentů středních pedagogických a vyšších odborných škol zvaná PEDAGOGICKÁ POEMA.Studenti na ní vystupují ve třech kategoriích. Za každou pedagogickou školu se mohl zúčastnit jen jeden žák v jednotlivé kategorii. Naši SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České reprezentovaly tři studentky Monika Juříčková za improvizaci, Anna Sulovská za přednes a za hlasité čtení Adéla Ohnheiserová a přivezly krásná ocenění ze všech kategorií - dvě stříbrná pásma a to za přednes a hlasité čtení a jedno pásmo zlaté za improvizaci. GRATULUJEME.

20.11.2017

Sv.Anežka

Hodina angličtiny? - YES

Naše hodina angličtiny se vzhledem k datu kdy se konala, bylo to 31.10., nesla v duchu Halloweenu. Jako třída PL2 jsme se domluvili, že si uděláme Halloweenskou hodinu angličtiny. Vytvořili jsme dvojice a rozdali si úkoly. Jedna dvojice měla na starosti hru, druhá pracovní list a třetí písničku. Paní učitelka si sedla do lavice a my jsme se starali o hodinu sami. Řekli jsme si, že se nějak strašidelně namalujeme, ale po zhlédnutí našich individuí v zrcadle jsme uznali, že to nebude zase takový problém. Vše bylo krásně připraveno a nebyla by to paní učitelka, aby si pro nás také něco nepřichystala. Všem zúčastněným nestvůrám děkujeme. A jaká byla ve třídě atmosféra? No, uznejte sami  Mirka Urbánková, PL2

10.11.2017

KRÁTKÉ ZPRÁVY

XXIV. ročník celostátní přehlídky

18.03.2017
Fotogalerie

4. projekt COMENIUS

29.10.2012
Realizujeme ve šk. rocích 2013/14 a 2014/15
Fotografie ke stažení

Náš 3. projekt Comenius

01.03.2011
V letech 2010-2012,
s partnerskými zeměmi BRD
a Itálií.
Mezinárodní projekt Comenius

Kultura a jazyk – evropské internetové noviny

Zahajujeme výuku akreditovaných kurzů

03.03.2015
Bližší informace zde v PDF

KALENDÁŘ AKCÍ

<březen 2018>
púsčpsn
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

ANKETA

Líbí se Vám naše stránky?
Ano 75%
anketaanketa
Ne 25%
anketaanketa
Celkem hlasů: 1804 Střední roku

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Nová závěrečná zkouška


Ministerstvo kultury

Mapa školství

Bridge Publishing House

Oxford University Press


Nenech to být