XVIII. ročník Celostátní přehlídky

Termín konání ve šk. roce 2010/2011:

XVIII. ročník CPCŠ v zájmové a umělecké činnosti ve dnech 22.- 24. března 2011

  1. Účast SŠ: BIGY Brno - Barvičova, CMSPGŠaG Brno - Lerchova, CSZŠ Brno - Grohova, BIGY Ostrava, CMG a MŠ Prostějov, BIGY České Budějovice, KřGY Praha 10, SPdgŠ a SZŠ sv. AČ - Odry, BIGY Letovice, AG Kroměříž 
  2. Účast ZŠ: ZŠ sv. Voršily v Olomouci, CZŠ v Kroměříži, ZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici, CZŠ a MŠ P. Pittra v Ostravě, III. Základní škola Zábřeh, Křesťanská základní škola Nativity Děčín, ZUŠ Odry 
  3. Porota: PhDr. H. Cisovská, Ph. D. (divadelní formy), BcA. S. Rychecký (divadelní formy), Mgr. H. Skálová (tanec), MgA. et Mgr. Karol Ozorovský (hudba), MgA. Miloš Bok (hudba)

Program přehlídky - zde ke stažení v PDF

Zahájení

1. Tvůj plamen

Sborový zpěv s doprovodem hudební kapely
Vystupuje: Datio, sbormistr Ludmila Červenková
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry

2. Eva Šeděnková: Zá Hádky, Petr Nikl

Přednes
Vystupuje: Eva Šeděnková
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry

3. Takhle začínáme …

Pěvecký sbor dětský
Vystupuje: Zvonečky–5 až 6 leté děti, sbormistr Jitka Jakubíková
ZUŠ Odry

4. A. S. Puškin: Evžen Oněgin

Přednes
Vystupuje: Kateřina Ondruchová/PL3
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry

5. Třída PP3: Obraz

Pohybová improvizace
Scénář: třída PP3
Režie: Žaneta Káňová
Vystupuje: Třída PP3
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry

6. Trocha zhudebněné poezie nikoho nezabije

Hudba
Režie: David Cindler
Vystupuje: Kapela D
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry

7. František Němec: Karlička vypravuje

Přednes prózy
Vystupuje: Johana Kučerová
CMG Prostějov CMG

8. Píseň samotářky

Sólový zpěv a tanec
Vystupuje: Zuzana Tichavská – zpěv, Kateřina Šulová - tanec
ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

9. Lidové písně z Kopřivnice a Příbora

Zpěv lidových písní
Vystupují: Lašinky, E. a K. Šprochovy, M. Kupčíková, K. Sochová, M. Jáchymová, K. Pavlisková
ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

10. Romana Fardová: Tančíme si pro radost

Tanec
Režie: Romana Fardová
Vystupuje: Taneční obor ZUŠ
ZUŠ Odry

11. Vojtěch Ševčík: Rytíři štěstěny

Historický šerm a historický tanec
Scénář a režie: Vojtěch Ševčík
Vystupuje: Crunteus – šermíři AG – V. Ševčík, O. Schindler, T. Orság, P. Janíček, J. Zubalík, M. Váňová, S. Fojtů, K. Šebestová, B. Červenková
AG Kroměříž

12. 1. Anonym, 2. Irská lidová: Zelené rukávce, 3. Karel Svoboda: Stín katedrál

Jen si tak pískat
Hudební - instrumentální
Vystupuje: Píšťalky – Lucie Korená, Karolína Straková, Dagmar Konderlová, Tereza Chovancová – pod vedením Aleny Jestřebské
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry

13. Autorské divadlo Tercie KG: Tragická opera Dorothé o pěti dějstvích

Divadlo malých forem
Scénář: Adam Mensdorff
Režie: Klára Malá
Vystupuje: Tercie KG – A. Klimešová, Š. Klíma, B. Sviták,
A. Mensdorff, P. Richter, J. Slepička, L. Kalivoda, M. Polák,
V. Nešpor, A. Chytrová, M. Chrástecká, B. Žádníková,
K. Bergmanová, B. Fíla, M. Hybášek, J. Doležal
KG Praha 10

14. Stanislav Kostka Neumann: Má touho bláznivá, mé odříkání věčné …

Sólová recitace
Vystupuje: Lukáš Lejsek
BIGY České Budějovice

15. Donatio a Veronika Škarková

Vokální sextet, sólový zpěv
Lidová píseň: Zahrajte mi muzikanti
P. Soffici/P. Rada: Tak prázdná
P. Skála/Z. Michnová: Země Bójů
Z. Vřešťál/Z. Navarová: Naruby
Vystupuje: Donatio
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry

16. Bruno Chapele: Tři ženy navíc

Divadlo malých forem
Režie: Nataliia Golovchenko
Vystupují: N. Golovchenko, A. Papoušková, M. Višvaderová,
T. Fišer
BIGY České Budějovice

17. Klavírní trio

Hudba
Vystupují: Marie Hamříková, Lucie Korčianová, Věra Zetochová
CMGaSOŠPg Brno - Lerchova

18. Berkovič: preludium e-moll B. Smetana: Vzpomínka na Plzeň

Hudba
Vystupují: Věra Zetochová - klavír
CMGaSOŠPg Brno – Lerchova

19. A. S. Puškin: Kleopatra

Přednes
Vystupují: Adriana Kissová/PP2
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry

20. Rinaldo von Handel

Hudba
Vystupují: Klára Kosmáková - zpěv
CMGaSOŠPg Brno - Lerchova

21. Mgr. Kateřina Bainarová: Cascada remix

Pódiový tanec
Vystupují: Taneční kroužek – K. Musilová, I. Sroková,
A. Beihauerová, B. Bršťáková, P. Říčná, D. Mojteková,
K. Žabenská, K. Pustějovská, B. Křížková
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry

22. Miloš Bok: Missa Brevis Es dur

Hudba
Scénář a režie: Miloš Bok
Vystupují: pěvecký sbor Nativity
KZŠ Nativity Děčín

23. Hudební zastavení s PL2

Hudba
Vystupují: studentky PL2
CMGaSOŠPg Brno - Lerchova

24. Zámek v oblacích

Hudba
Vystupují: Blanka Rozsypalová - zpěv
CMGaSOŠPg Brno - Lerchova

25. Jana Schlossárková: Galan

Recitace
Vystupuje: Daniela Paterová (prima nižšího gymnázia)
BIGY Ostrava

26. Domine Deus

Hudba
Vystupují: Petra Švandová - zpěv
CMGaSOŠPg Brno - Lerchova

27. Jiří Žáček: Dostaveníčko s básní

Recitace
Vystupuje: Štěpán Vranešic (kvarta nižšího gymnázia)
BIGY Ostrava

28. Circle dance

Country tance
Vystupuje: Kvítka – žáci 1. stupně
CZŠ Kroměříž

29. Petr Eben: Truvérská mše - výběr

Sborový zpěv
Aranžmá: Tereza Jirásková
Vystupují: K-VOKÁL (komorní sbor), studenti 3. roč. a septimy vyššího gymnázia, Tereza Jirásková – sólový zpěv
BIGY Ostrava

30. Irena Kopecká: Strom života

Sólová recitace
Vystupuje: Martina Igazová/PP3
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry

31. Lovely day

Country tance
Vystupuje: Kvítka – žáci 1. stupně
CZŠ Kroměříž

32. Jacques Prévert: Nespokojený dromedár

Sólová recitace
Režie: Klára Malá
Vystupuje: Adam Mensdorff
KG Praha 10

33. Mgr. Marcela Tylečková, Zora Tylečková: Na dvoře Karlově taneční reje, s bubnem a píšťalou, jak si kdo přeje

Historický tanec a instrumentální soubor/gotika-baroko
Režie: Mgr. Marcela Tylečková, Zora Tylečková
Vystupují: Puellae saltantes/tanec, Pastorela/hudba
- prima až kvinta nižšího gymnázia a 1. ročník vyššího gymnázia
BIGY Ostrava

34. Konstantin Vanšenkin: Kluk

Recitace
Vystupuje: Marie Skřivánková (1. ročník vyššího gymnázia)
BIGY Ostrava

35. Autorské divadlo: Jak skolit draka

Divadlo malých forem
Scénář a režie: Tereza Flégrová
Vystupují: N. Golovchenko, A. Papoušková, M. Višvaderová,
T. Fišer, T. Flégrová, M. Flégrová, L. Lejsek
BIGY České Budějovice

36. Moliére: Lakomec – úryvek z textu Frosiny

Recitace
Vystupuje: Nikola Motanová (sexta vyššího gymnázia)
BIGY Ostrava

37. Mgr. Kateřina Bainarová: Memory

Tanec s využitím stínu
Vystupují: Taneční kroužek – K. Pusťejovská, A. Čtvrtlíková
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry

38. NAKED MAN: Čtyři skladby skupiny NAKED MAN

Pop, Rock
Vystupují: K. Ďásek, P. Muroň, V. Kocur, O. Černocký. K. Tomek (studenti oktávy Bigy a jejich hosté)
BIGY Ostrava

39. Jiří Suchý: CH. Chaplin

Recitace
Vystupuje: Tereza Jirásková (3. ročník vyššího gymnázia)
BIGY Ostrava

40. Mgr. Kateřina Bainarová: Světelný tanec

Scénický tanec
Vystupují: Taneční kroužek – D. Kyselá, K. Dobiášová,
K. Pustějovská, A. Čtvrtlíková, K.Pavelková, M. Pawerová,
D. Pavlicová, E. Pavelová, M. Pivoňková, J. Sabová, M. Pauló,
B. Valová, E. Holkupová, K. Bainarová
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry

41. 60 down, Moses!, K pánu teď důvěru mám, Ptáš se jak žít

Duchovní hudba
Vystupují: Schola BiGY Ostrava
BIGY Ostrava

42. lidová/úprava Jiří Pavlica: Vlaštověnka lítá J. Ježek/J. Voskovec, J. Werich: V domě straší duch Tradicionál/D. Vančura: Scarborough Fair

Vystupují: DPS Slavík při 3. ZŠ Zábřeh
III. ZŠ Zábřeh

43. Antonín Dvořák: Sonatina – 4. Finale

Hudba
Vystupují: Lucie Korčianová – housle
CMGaSOŠPg Brno - Lerchova

44. Krasojízda na kole

Vystoupení na parketách sálu pod pódiem
Vystupují: Tomáš Rozbořil
CMGaSOŠPg Brno - Lerchova

45. Pink: I Don´t Believe You Nelly Furtado: Manos Al Aire

Populární hudba
Vystupují: Tereza Roháčová, Adam Rosa
ZŠ sv. Voršily Olomouc

46. O.SL.I: Divadelní improshow

Divadelní improvizace
Režie: Žaneta Káňová
Vystupují: O.SL.I - improvizační skupina Odry slušně improvizují
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry

47. The Noise: Sound of rock

Rock
Vystupují: The Noise – V. Bareš, D. Novák, Š. Pařízek, V. Sychra, M. Zvonař
BIGY Brno - Barvičova

48. Claire Denamur: In the Mood for l´Amour Cindy Lauper: True Colours

Populární hudba
Vystupují: Alžběta Harvánková
ZŠ sv. Voršily Olomouc

49. Buď světlem nám

Hudba
Vystupují: Cantate Brno
CMGaSOŠPg Brno - Lerchova

50. Schola Bigy: Bůh je s námi a v nás

Sborový zpěv – duchovní písně
Zde jsem - Tim Huges, překlad: Tomáš Coufal, Karel Řežábek
Ježíši, jsi spása duše mé - Marty Sampson, autorizovaný překlad Jiří Jelínek
How great is our God - Chris Tomlin
Ať nám Hospodin žehná - neznámý autor
Manažer: Helena Farkasová ze Sx. A
Vystupují: Schola Bigy Brno - 37 scholistů pod vedením Terezy Trachtulcové ze třídy 3. B
BIGY Brno - Barvičova

51. Trio Mountains

Hudba
Vystupují: Michaela Baladová, Martina Kysilková,
Veronika Zavřelová
CMGaSOŠPg Brno - Lerchova

Legenda o svaté Anežce

Alena Režná – Ludmila Adamcová/Červenková – Jana Mrlínová a studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České

KRÁTKÉ ZPRÁVY

XXIV. ročník celostátní přehlídky

18.03.2017
Fotogalerie

4. projekt COMENIUS

29.10.2012
Realizujeme ve šk. rocích 2013/14 a 2014/15
Fotografie ke stažení

Náš 3. projekt Comenius

01.03.2011
V letech 2010-2012,
s partnerskými zeměmi BRD
a Itálií.
Mezinárodní projekt Comenius

Kultura a jazyk – evropské internetové noviny

Zahajujeme výuku akreditovaných kurzů

03.03.2015
Bližší informace zde v PDF

ANKETA

Líbí se Vám naše stránky?
Ano 73%
anketaanketa
Ne 27%
anketaanketa
Celkem hlasů: 1963 Střední roku

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Nová závěrečná zkouška


Ministerstvo kultury

Mapa školství

Bridge Publishing House

Oxford University Press


Nenech to být