Přednáška a beseda o drogové problematice

Dne 21. 6. 2021 se na naší škole uskutečnila beseda na téma Drogová problematika. Přednášku připravil a přednesl příslušník Generálního ředitelství cel ČR, por. Mgr. Michal Žárský, komisař Protidrogového oddělení, odboru Pátrání Ostrava. Forma besedy byla velmi poutavá a přidanou hodnotou byly poznatky z praxe. Studenti se dozvěděli nejen základní informace o drogách a boji proti nim, ale proběhl i praktický nácvik modelové situace, kde si studenti vyzkoušeli, jak reagovat v krizi (např. při nabídce drogy ze strany dealerů). Během přednášky byly z řad studentů aktivně pokládány dotazy. Celý program byl pro studenty přínosný a byl hodnocen velmi kladně. Věříme, že získané informace a poznatky mohou studenti využít i ve své zdravotnické či pedagogické praxi, kde se rovněž mohou setkat s drogově závislými klienty.
 

zveřejněno: 21.06.2021

Svátek má: