Pro studenty » Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

Přečtěte si aktuální informace k závěrečné zkoušce v roce 2024 - řádný termín pro O3 - konají se 3 části:

1. zkouška je písemná (témata vygenerována dle jednotného zadání) - 3. 6. 2024

2. zkouška je praktická z POŠP, koná se na pracovišti Městské nemocnice v Odrách 4. - 5. 6. 2024

3. zkouška je ústní z OšP - 12. 6. 2024

 

Kritéria a způsoby hodnocení písemné JZZZ

Kritéria a způsoby hodnocení praktické JZZZ

Kritéria a způsoby hodnocení ústní JZZZ

 

Zde najdete harmonogramy - řádný termín:

Praktická závěrečná zkouška

Ústní závěrečné zkoušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné zkoušky - úspěšné :)