Pro studenty » Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

Přečtěte si aktuální informace k závěrečné zkoušce v roce 2023 - řádný termín pro O3 - konají se 3 části:

1. zkouška je písemná (losování z témat, vygenerovaných těsně před zkouškou) - 1. 6. 2023

2. zkouška je praktická z VOP, koná se na pracovišti Městské nemocnice v Odrách 2. a 5. 6. 2023

3. zkouška je ústní z Oš - 12. 6. 2023

 

Kritéria a způsoby hodnocení písemné JZZZ

Kritéria a způsoby hodnocení praktické JZZZ

Kritéria a způsoby hodnocení ústní JZZZ

 

Zde najdete harmonogramy - řádný termín:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné zkoušky - úspěšné :)