Pro studenty » Středisko volného času

Středisko volného času

Středisko volného času na naší škole funguje už od roku 2010.
Snažíme se Vám, studentům, nabídnout širokou škálu volnočasových aktivit. Chceme objevit a rozvíjet vaše talenty, a to i s ohledem na vaši budoucí profesi. Kromě toho, že vás práce v kroužcích bude bavit, vás připravíme na různé soutěže a zúčastníme se jich s vámi.
Máme s tím bohaté zkušenosti :)
Během školního roku pro vás uspořádáme řadu besed a přednášek. O nich se včas dozvíte.

Vyberte si zájmový kroužek, o který máte zájem (doporučujeme maximálně dva) a vyplňte přihlášku, kterou dostanete od třídního učitele na začátku školního roku. Součástí každé přihlášky je i odhláška ze zájmového útvaru, která musí mít racionální důvod.
Přihlášku i odhlášku podepisují zároveň rodiče či zákonní zástupci žáka. Vyplněnou přihlášku předejte v průběhu druhého týdne nového školního roku třídnímu učiteli.

Svátek má: