Povedlo se nám » Projekty Erasmus+

Projekty Erasmus+

1. Projekt Erasmus +, výzva 2017
2. Projekt Erasmus +, výzva 2019
3. Projekt Erasmus+ KA 1, nová žádost
 

3. Projekt Erasmus+ KA 1, nová žádost

Název projektu Odborná praxe žáků maturitních oborů Praktická sestra a Sociální činnost a učňovského oboru Ošetřovatel ve Španělsku
Obsah žádosti Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání - 24 žáků a 8 vyučujících na dobu 14 dní na odbornou stáž ve Španělsku
Doba realizace 2 školní roky 2020/21 a 2021/22
Partneři projektu Společnost AGAMOS, s.r.o. Horní Suchá – zprostředkovatel praxí Nemocnice Clinica santa Elena, SA a Mdical Center v Malaze
Registrační číslo projektu 2020-1-CZ01-KA102-077271

Dle informací z webových stránek v červnu 2020 projekt nebyl schválen.
Za současné situace, kdy (i z důvodů pandemie) dále pokračují stávající 2 projekty Erasmus + je to relativně dobrá zpráva. Žádost o tento zdravotnický projekt podáme v lednu příštího roku znovu.
 

2. Projekt Erasmus +, výzva 2019, KA2 školní vzdělávání - nový projekt pro roky 2019/20 a 2020/21

1. rok realizace - z důvodů pandemie bude pravděpodobně prodloužen i pro školní rok 2020/22

Název projektu Digitalisierung und Beschäftigung in Europa
Obsah žádosti Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání – 2 x 8 žáků a 2 x 4 vyučující se zúčastní výměnného pobytu v partnerských školách v SRN a v Itálii. Pobyt je v délce 7 dní.
Doba realizace 3 školní roky 2019/20, 2020/21+ z důvodů pandemie 2021/22
Schválená částka 25 032 Eur
1.mobilita Pobyt zahraničních studentů v ČR: 16. 2. - 22. 2. 2020 – realizováno účast studentů z Itálie 9 a pedagogů 2 účast studentů z Německa 8 a pedagogů 4 zapojení studentů z ČR – průřezově z 1. – 3. ročníků oborů PL a PMP, účast cca 50 studentů
Program
16. 2. - 22. 2. 2020
16.2. 2020 – příjezd hostů do Oder
17.2. 2020 – zahájení projektu ve škole, koncert sboru Datio - odpoledne poznání Oder a okolí
18.2. 2020 – dopoledne práce na projektových úkolech - odpoledne výlet do Olomouce - večer: koncert školní kapely Craizy Daisy
19.2.2020 – dopoledne práce na projektových úkolech - výtvarná dílna, technika EBRA - odpoledne exkurze v nemocnici v Novém Jičíně
20.2.2020 – dopoledne práce na projektových úkolech - odpoledne exkurze do Ostravy (oblast Dolní Vítkovice)
21.2. a 22.2.2020- společný výlet do Prahy 22.2.2020 - odjezd hostů

1. pobyt v zahraničí: říjen 2020 (Itálie)
2. pobyt v zahraničí březen 2021 (Německo)

Účastníci: nabídka všem žákům maturitních oborů,
Výměnné pobyty: 2 x 8 žáků a 2 x 4 vyučující


Zúčastněné školy: Gewerbliche Schule Bad Mergentheim, Německo ITIS Leonardo Da Vinci, Borgomanero, Itálie
 

1. Projekt Erasmus +, výzva 2017, KA1 vzdělávací mobilita jednotlivců a KA 102 mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě - pro roky 2019 – 2021

Název projektu Odborná praxe žáků maturitních oborů Zdravotnický asistent a Sociální činnost a učňovského oboru Ošetřovatel na Slovensku
Obsah žádosti Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání - 24 žáků a 4 vyučující na dobu 14 dní na odbornou stáž na Slovensku. Praxe probíhala ve dvou domovech seniorů v Holíči.
Doba realizace 3 školní roky 2018/19, 2019/20 + z důvodů pandemie 2020/21
Schválená částka 43 028 Eur


1.pobyt v zahraničí: 28.4. – 11.5. 2019
Účastníci: 12 žáků oborů Praktická sestra, Zdravotnický asistent, Sociální činnost a Ošetřovatel
Pedagogický doprovod: 2 a 2 vyučující, vždy na 1 týden

2. pobyt v zahraničí: měl být realizován na přelomu dubna a května 2020, z důvodů vyhlášení výjimečného stavu a pandemie Covid 19 nebyl realizován a bude realizován v následujícím školním roce

Z našeho pobytu na Slovensku