Pro uchazeče » Ošetřovatel (také pro dívky :)

Ošetřovatel (také pro dívky :)

Proč studovat obor Ošetřovatel?

  • Naplňuje tě pomoc druhým?
  • Chceš mít odborné znalosti, které uplatníš při pomoci nemocným, dětem, seniorům a všude tam, kde je potřeba?
  • Umíš komunikovat s lidmi?

Pak je denní studium oboru Ošetřovatel pro tebe tou nejlepší volbou.

Název ŠVP 53-41-H/01 Ošetřovatel
Název RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel
Datum zpracování říjen 2008 - verze první, leden 2021- verze druhá
Forma vzdělávávní denní
Koordinátor Mgr. Petra Fišerová
Délka studia 3 roky
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem.

Profil absolventa - co z tebe bude

  • budeš připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu
  • uplatníš se ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích
  • pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství budeš poskytovat ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se budeš podílet na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR


Během studia tě čeká odborný výcvik (=praxe):

  • 2. ročník – 1 den v týdnu po 6 hodinách, souvislý odborný výcvik 4 týdny na konci 2. ročníku
  • 3. ročník – 2 dny v týdnu po 7 hodinách v zařízeních Městská nemocnice v Odrách, p. o., Domov Odry, p. o. a v Nemocnici AGEL Nový Jičín. V průběhu studia realizujeme se studenty řadu exkurzí do zdravotnických zařízení.

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY
Formulář přihlášky ke studiu tiskněte prosím oboustranně - na 1 list papíru.
Formulář přihlášky a další důležité informace najdete pod odkazem přijímací řízení.
Uveďte e-mail, abychom Vás mohli kontaktovat.