Naše škola » Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (detaily najdete ve školském zákoně). 

 

Složení školské rady

Mgr. Jiří Vlček předseda jmenován zřizovatelem školy
MUDr. Martin Mužný člen a místopředseda zvolen za zákonné zástupce žáků a za zletilé žáky
Mgr. Tomáš Král člen a zapisovatel zvolen za pedagogické pracovníky

Kontaktní email: kral@cssodry.cz