Pro studenty » Maturita

Maturita

Aktuální informace k maturitním zkouškám v roce 2023:

MZk 2023 jaro 

1. profilové písemné MZk - PP se konají 3. - 4. dubna 2023

2. společné písemné MZk - DT se konají 2. - 4. května 2023

3. profilové praktické MZk se konají 24. 4.  - 28. 4. 2023 pro denní studenty a 9. 5.  - 12. 5. 2023 pro dálkové studenty

Prakt_PMP4.pdf    Prakt_PMPA4_PL4.pdf    Prakt_PMPD3.pdf

4. profilové ústní MZk se konají 16. 5.  - 23. 5. 2023 pro denní studenty a 23. - 25. 5. 2023 pro dálkové studenty

 

Hodnocení MZk 2023_ŘŠ.pdf

 

Kritéria MZk 2023 pro vykonání MZk z ČJL, AJ, NJ (DT, PP, Ú) a M (DT):

Kritéria a způsoby hodnocení ČJL.pdf                 Školní kánon knih.pdf

Kritéria a způsoby hodnocení AJ_2023.pdf         Kritéria a způsoby hodnocení NJ_2023.pdf

Tematické_okruhy_DT_M.pdf               kritéria hodnocení budou doplněna

   

Kritéria a způsoby hodnocení praktické MZk dle oborů:

PrMzk_PL4_SVV_2023.pdf             PrMzk_SVV_PMP_2023.pdf

PrMzk_SDV_PMP_2023.pdf           PrMzk_SHV_PMP_2023.pdf           PrMzk_PMP_SPV_2023.pdf           

PrMzk_SDV_PMPD_2023.pdf        PrMzk_SHV_PMPD_2023.pdf         PrMzk_SPV_PMPD_2023.pdf

PrMZk_OŠPN_PS4_2023.pdf

Po neúspěšné zkoušce si žák vylosuje k opravné PrMZk nové téma z původní nabídky témat, u pedagogických oborů s vyloučením neúspěšně realizovaného losovaného tématu.

 

Kritéria a způsob hodnocení odborné ústní profilové zkoušky MZk 2023

 

MZk 2023 podzim: 

1. společné písemné MZk - DT se konají 1. a 4. září 2023

2. profilové písemné MZk - PP se konají 5. - 6. září 2023

3. profilové praktické MZk se konají 7. září 2023

4. profilové ústní MZk se konají 8. září 2023 pro denní studenty 

 

 

Areál školy
Areál školy