Pro studenty » Maturita

Maturita

Aktuální informace k maturitním zkouškám v roce 2024:

MZk 2024 jaro 

1. profilové písemné MZk - PP se konají 4. a 5. dubna 2024

2. společné písemné MZk - DT se konají 2. a 3. května 2024

3. profilové praktické MZk se konají od 24. 4.  - 26. 4. 2024 a 29. 4. 2024 pro denní studenty a 9. 5.  - 10. 5. 2024 a 13. - 15. 5. 2024 pro dálkové studenty

4. profilové ústní MZk se konají od 16. 5.  - 17. 5. 2024 a 20. 5. - 23. 5. 2024 pro denní studenty a 22. 5. - 24. 5. 2024 pro pro dálkové studenty

Hodnocení MZk 2024 ŘŠ

Hodnocení MZk 2024.pdf

Kritéria MZk 2024 pro vykonání MZk z ČJL, AJ, NJ (DT, PP, Ú) a M (DT):

Kritéria a způsoby hodnocení ČJL_2024.pdf                 Školní kánon knih.pdf

Kritéria_AJ_2024.pdf         Kritéria_NJ_2024.pdf

DT_společná část maturitní zkoušky 2024 - matematika.pdf

   

Kritéria a způsoby hodnocení praktické MZk dle oborů:

PrMZk_SDV_PL4.pdf    PrMZk_SDV_PMPA4.pdf    PrMZk_SDV_PMP4.pdf 

PrMZk_SDV_PMPD3.pdf    PrMZk_SDV_PMPDA3.pdf

PrMZk_SHV_PMP4.pdf   PrMZk_SHV_PMPA4.pdf

PrMZk_SPV_PMP4.pdf   PrMZk_SPV_PMPA4.pdf   PrMZk_SPV_PMPD3.pdf

PrMZk_SVV_PMP4.pdf    PrMZk_SVV_PMPA4.pdf   PrMZk_SVV_PMPD3_0.pdf   PrMZk_SVV_PMPDA3_0.pdf

PrMZk_PS4_OŠPN_2024.pdf

 

Harmonogramy k PrMZk:        PMP4.pdf       PMPA4_PL4.pdf       PMPD3_PMPDA3.pdf        PS4.pdf

Po neúspěšné zkoušce si žák vylosuje k opravné PrMZk nové téma z původní nabídky témat, u pedagogických oborů s vyloučením neúspěšně realizovaného losovaného tématu.

Kritéria a způsob hodnocení odborné ústní profilové zkoušky MZk 2024

 

MZk 2024 podzim (opravné a NT): 

1. společné písemné MZk - DT se konají 2. a 3. září 2024

2. profilové písemné MZk - PP se konají 2. - 4. září 2024

3. profilové praktické MZk se konají 5. - 6. září 2024

4. profilové ústní MZk se konají 6. září 2024

 

 

Areál školy
Areál školy