Pro studenty » Maturita

Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce pro rok 2022:

projekt MZk 2022 jaro - harmonogram zde: 

1. profilové písemné MZk - PP se konají 4. - 5. dubna 2022

2. společné písemné MZk - DT se konají 2. - 5. května 2022

3. profilové praktické MZk se konají 25. 4.  - 29. 4. 2022 pro denní studenty a 9. 5.  - 13. 5. 2022 pro dálkové studenty

4. profilové ústní MZk se konají 16. 5.  - 20. 5. 2022 pro denní studenty a 23. - 25. 5. 2022 pro dálkové studenty

Zde najdete kritéria pro vykonání MZk z ČJL, AJ, NJ (DT, PP, Ú) a M (DT):

Školní kánon knih.pdf

Maturitní_kritéria ČJL.pdf

Maturitní kritéria_AJ.pdf

Maturitní_kritéria_NJ.pdf

DT_společná část maturitní zkoušky 2022_Ma.pdf

Hodnocení MZk 2022.pdf

 

Areál školy
Areál školy