Pro studenty » Maturita

Maturita

Aktuální informace k maturitním zkouškám v roce 2024:

MZk 2024 jaro 

1. profilové písemné MZk - PP se konají 4. a 5. dubna 2024

2. společné písemné MZk - DT se konají 2. a 3. května 2024

3. profilové praktické MZk se konají od 22. 4.  - 26. 4. 2024 pro denní studenty a 9. 5.  - 11. 5. 2024 pro dálkové studenty

Harmonogramy pro praktické MZk:

 

4. profilové ústní MZk se konají od 16. 5.  - 21. 5. 2024 pro denní studenty pedagogických oborů a od 22. 5. - 24. 5. 2024 pro studenty zdravotních oborů a pro dálkové studenty

Harmonogramy pro ústní MZk: 

 

Hodnocení MZk 2024 ŘŠ

 

Kritéria MZk 2024 pro vykonání MZk z ČJL, AJ, NJ (DT, PP, Ú) a M (DT):

Kritéria a způsoby hodnocení ČJL_2024.pdf                 Školní kánon knih.pdf

Kritéria a způsoby hodnocení AJ.pdf                   Kritéria a způsoby hodnocení NJ.pdf

DT_společná část maturitní zkoušky 2024 - matematika.pdf

   

Kritéria a způsoby hodnocení praktické MZk dle oborů:

PrMZk_SDV_PMP4.pdf     PrMZk_SDV_PMPA4.pdf     PrMZk_SDV_PMPD3.pdf     PrMZk_SDV_PMPDA3.pdf 

PrMZk_SHV_PMP4.pdf     PrMZk_SHV_PMPA4.pdf      PL4 SDV dodáme

PrMZk_SPV_PMP4.pdf      PrMZk_SPV_PMPA4.pdf     PrMZk_SPV_PMPD3.pdf 

PrMZk_SVV_PMP4.pdf     PrMZk_SVV_PMPA4.pdf      PrMZk_SVV_PMPD3.pdf   SVV_PMPDA3.pdf 

PrMZk_PS4_OŠPN_2024                               

Po neúspěšné zkoušce si žák vylosuje k opravné PrMZk nové téma z původní nabídky témat, u pedagogických oborů s vyloučením neúspěšně realizovaného losovaného tématu.

 

Kritéria a způsob hodnocení odborné ústní profilové zkoušky MZk 2024

 

MZk 2024 podzim (opravné a NT): 

1. společné písemné MZk - DT se konají 2. a 3. září 2024

2. profilové písemné MZk - PP se konají 2. - 4. září 2024

3. profilové praktické MZk se konají 5. - 6. září 2024

4. profilové ústní MZk se konají 6. září 2024

 

 

Areál školy
Areál školy