Pro uchazeče » PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024 - 3. KOLO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024 - 3. KOLO

STUDIJNÍ OBORY - 3. kolo přijímacího řízení

 

Pro školní rok 2024/25 se můžete přihlašovat ve 3. kole do těchto studijních oborů:

 

PMPPředškolní a mimoškolní pedagogika, 75-31-M/01-  dálková tříletá zkrácená forma studia

- ukázky zdatnosti naleznete na našem Youtube kanále , PODKLADY PRO ZKOUŠKY ZDATNOSTI NALEZNETE ZDE

- kritéria 3. kola přijímacího řízení pro dálkovou formu studia naleznete ZDE.

- školní přijímací zkoušky pro obor PMP - pro dálkové zkrácené tříleté studium PMPD - 2 zkoušky zdatnosti z HV a mluvní dovednost.

- termíny pro konání školní přijímací zkoušky jsou 28. 8.  a 29. 8. 2024.

 

MZMasér ve zdravotnictví, 53-41-M/04, denní forma studia. Kritéria 3. kola přijímacího řízení naleznete ZDE.

 

PSPraktická sestra, 53-41-M/03, denní forma studia. Kritéria 3. kola přijímacího řízení naleznete ZDE.

 

O, Ošetřovatel (tříletý obor), 53-41-H/01, denní forma studia. Kritéria 3. kola přijímacího řízení naleznete ZDE.

 

Upozorňujeme uchazeče, že na všechny naše studijní obory v denní formě studia se vztahuje Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o zdravotních omezeních pro jednotlivé obory  v příloze č.2 jsou stanovené zvláštní zdravotní požadavky pro dané obory. Uchazeči o studium v těchto oborech jsou povinni doložit potvrzení své zdravotní způsobilosti.  Formulář k potvrzení naleznete ve sloupci v pravo u jednotlivých oborů.