Povedlo se nám » Sociální a dobrovolnický program

Sociální a dobrovolnický program

DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY ve školním roce 2019/20

V době pandemie se skupina 8 studentů oboru Ošetřovatel zapojila do dobrovolnické pomoci a nastoupila do Městské nemocnice v Odrách. Jednalo se o studenty tříletého učebního oboru Ošetřovatel (53-41-H/01): Radim Sedlák, Nikola Bajerová, Martina Grygarová, Radka Klossová, Martkéta Kolibová, Veronika Kubošová, Nela Paseková a Simona Štěpánová. Tito studenti v době pandemie okamžitě sami nabídli pomoc a nastoupili jako dobrovolníci do Městské nemocnice v Odrách.

Byli navrženi na ocenění otce biskupa Mons. Martina Davida a také na ocenění v rámci Moravskoslezského kraje. Ocenění si zaslouží za obětavou, dlouhodobou, dobrovolnickou pomoc v době pandemie při péči o pacienty v Městské nemocnici v Odrách. Za svou službu nedostávali žádnou finanční odměnu, po celou dobu pracovali jako dobrovolníci. Jejich pomoc vysoce ocenila staniční sestra a vrchní sestra městské nemocnice. Jedná se o studenty, kteří prokázali velkou odvahu, ochotu a společenskou odpovědnost, nastoupili v první linii do nemocnice a byli schopní v době plné obav, strachu a nejistot myslet na druhé a stali se pro pacienty nejen důležitými pomocníky v odborné rovině, ale také vzorem nezištné pomoci, obětavosti a psychické opory a také víry v budoucí generaci našich zdravotníků.

Těmto studentům patří velké poděkování.

V době pandemie se do pomoci zapojily také studentky maturitních oborů:
Beata Bučková, z oboru SČ4 pracovala v Domově pro seniory v Brně -Modřicích
Adéla Vránová, z oboru SČ 4 pracovala v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí
Lucie Mrovcová, z oboru PMP3 – pomáhala při péči o seniory a nemocné občany ve spolupráci s obecním úřadem Radkov

Celá řada dalších studentů pak šila roušky a pomáhala v místě svého bydliště, tuto pomoc ale neměla potvrzenou smluvními vztahy. Velké poděkování patří všem studentům, kteří se jakkoliv zapojili do dobrovolnické pomoci ve výjimečné a těžké době pandemie.

Krabice od bot 2019
Krabice od bot. Jednoduchý a prostý název, za kterým se však skrývá krásný projekt. Projekt, který bychom mohli nazvat také „děti darují dětem.“ Dětem, ze sociálně slabých rodin a těm, které žijí se svými maminkami v azylových domech. Naše škola se v tomto předvánočním čase také do projektu zapojila, a 36 dětí tak najde pod stromečkem krabici plnou dárků. Naše díky patří všem, kteří se připojili k této akci a jakkoli přispěli k dětské radosti. A co příští rok? Dokážeme společně rozzářit ještě více dětských očí pod stromečkem?
Přidáte se k nám? (Mgr. Petra Fišerová)

Vánoční hvězda 2019
Tradiční předvánoční dobročinnou aktivitou je charitativní akce" Vánoční hvězda". Během jednoho týdne se nám podařilo prodat 339 ks velkých a 117 malých kytek a na účet nadace Šance Olomouc jsme odeslali krásných 39.350,- Kč!!
Děkujeme za všechny děti z hematoonkologického oddělení dětské kliniky v Olomouci.

Srdíčkové dny 2019
Naše škola se již tradičně připojuje k takzvaným „Srdíčkovým dnům“ pořádaným občanským sdružením Život dětem. Do sbírky se v září zapojilo 10 studentek ze druhých ročníků oborů sociální činnost, předškolní a mimoškolní pedagogiky. Bylo vybráno 6 071,- Kč.

Adopce na dálku 2019/20
Již několik let se studenti naší školy zapojovali do projektu Adopce na dálku. V našem současném projektu již třetím rokem podporujeme chlapce ze Zambie, jeho jméno je Lungu Solomon, celkový příspěvek studentů za školní rok 2019/20 byl 8 000,- Kč. Tuto částku studenti vybírali a je dána fixně v rámci projektu a je použita na vzdělání.

Návštěva pacientů v nemocnici 2019/20
Naši studenti v rámci dobrovolnictví pravidelně navštěvují pacienty v Městské nemocnici v Odrách, při svátečních příležitostech i v rámci běžných dní. Do této aktivity se ve školním roce 2019/20 zapojilo 32 studentů, nejen zdravotnických oborů. Dne 12.12. 2019 navštívili studenti pacienty v oderské nemocnici a předali vánoční přáníčka, jedná se o tradiční každoroční aktivitu, pořádanou v odpoledních hodinách domovem mládeže. 9 studentek převezme za více než 11 návštěv ve školním roce pochvalu ředitelky školy. (Hojnost návštěv byla 1 – 20)

Mikuláš – Armáda spásy dobrovolnictví 2019
V rámci dobrovolnické akce se 3 studentky zapojily do organizování a realizování Mikulášské nadílky pro děti a navštívily 7 rodin ze služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a prevence bezdomovectví. Aktivita proběhla 5.12. 2019 v Kopřivnici. Účastnily se studentky oborů PS2 a SČ2.

Dětský maškarní ples pro děti z Oder 2020
připravily studentky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Ples se konal v únoru 2020 v tělocvičně školy a připravil krásné odpoledne všem přítomným dětem.