Povedlo se nám » Sociální a dobrovolnický program

Sociální a dobrovolnický program

DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY ve školním roce 2023/24

Plánujeme zapojení do všech našich tradičních charitativních aktivit: Srdíčkové dny, Adopce na dálku, Krabice od bot, Vánoční hvězda, Žluté kytky v boji proti rakovině, Projekt Recyklohraní, Projekt Den Země…

Naše nová aktivita je spojená se 30. Ročníkem Celostátní přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti, v rámci které organizujeme pro církevní školy v ČR aktivitu: Běh pro zdravotního klauna.

 

DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY ve školním roce 2022/23

Naše škola se zapojila ve dnech 30. - 31. března do charitativního projektu Srdíčkové dny neziskové organizace Život dětem. Kdy vybraní žáci z tříd PS3, PL3 a PMP3 prodávali předměty v Odrách, a v Novém Jičíně. Naší dobrovolníci vybrali  7 584 Kč. Výtěžek z prodeje předmětů poputuje na rehabilitační a kompenzační pomůcky, rehabilitační pobyty, speciální výživy a jiných potřebných věcí pro vážně nemocné děti.

Adopce na dálku, již několik let se studenti naší školy zapojovali do projektu Adopce na dálku. V našem současném projektu již čtvrtým rokem podporujeme  chlapce ze Zambie, jeho jméno je Lungu Solomon, celkový příspěvek studentů za školní rok 2022/23 byl 8 000,- Kč. Tím byla opět splněna stanovená a požadovaná částka podpory. Tuto částku studenti vybírali a je dána fixně v rámci projektu a je použita na vzdělání. Lungu Solomon tak může nadále studovat na druhém stupni tamní základní školy.

Vánoční hvězda- Charitativní akce "Vánoční hvězda", které se naše škola zúčastnila již osmým rokem, je důkazem, že v Odrách se této květině daří. Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na humanizaci léčby hematologicky a onkologicky nemocných dětí na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Poděkování patří vedle naší školy také firmám Semperflex, Ypsilon, OÚ Vražné, MÚ Odry a ZŠ Pohořská. Na účet nadace Šance Olomouc jsme odeslali celkem  45.000,- Kč za 290 velkých a 160 malých květin. Akci vedla Mgr. Alena Jestřebská

Žluté kytky v boji proti rakovině - Studentky zdravotnických oborů se dne 10.5. zapojily do celostátní akce. Ve žlutých tričcích vyrazily do ulic nabízet kytičky s letošní světlemodrou stužkou. Ke každé kytičce dárce obdrží i letáček s informacemi, jak snížit riziko nádorového onemocnění plic.

Projekt Recyklohraní – celoroční sběr drobného elektra, baterií, náplní do tiskáren, odvoz vyřazených počítačů a monitorů k recyklaci, za školní rok bylo vysbíráno 0,32 t elektro – odpadu, který jsme předali ke zpětnému odběru firmě Elektrowin,  škola obdržela osvědčení

Projekt Den Země – konal se 13.4. a 18.4.2023, studenti se účastnili sběru odpadků v Odrách a okolí ve spolupráci s MÚ Odry

Potravinová sbírka -Ve spolupráci s Charitou Ostrava, ve škole probíhala v prosinci 2022, organizace Mgr. Monika Badejová a její třída PL2 a PMPA2.