Domov mládeže » Jak se přihlásit

Jak se přihlásit

Milí žáci,
ubytování v domově mládeže se poskytuje  na základě přihlášky, kterou podává zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 108/2005, Sb., § 4, odst. 1,  na dobu jednoho školního roku.

Kritéria k přijetí do DM:

  • vzdálenost místa bydliště
  • dopravní obslužnost z místa bydliště
  • sociální poměry
  • zdravotní stav žáka
  • u žáků již ubytovaných - chování v uplynulém ubytovacím období

 

Zájemci o ubytování v domově mládeže musí podat vyplněnou přihlášku do 31. 5. 2024. 

Přijatý žák ke studiu na naší škole není automaticky přijat k ubytování v domově mládeže.

Podepsanou přihlášku pošlete poštou na adresu školy nebo datovou schránkou.
Do poznámek nezapomeňte uvést jakoukoliv závažnou změnu zdravotního stavu, případně napište s kým chcete v příštím školním roce na pokoji bydlet.
Rádi Vám vyhovíme - samozřejmě spolybydlící musí  s tím souhlasit.


Těším se na Vás :-)

Marta Vaňurová, vedoucí domova mládeže

 

Svátek má: