Naše škola » Duchovní rozměr školy

Duchovní rozměr školy

V naší zemi jistě mnoho lidí zaráží, že vedle škol státních existují i školy církevní, nicméně by nás spíše měl zarážet opak. V Písmu svatémje často opakovaným faktem, že Ježíš Kristus učil, ať už své apoštoly, lidi v synagoze nebo zástupy. Nutno říct, že byl asi dobrý učitel, protože, jak zaznamenal svatý evangelista Lukáš: "... všechen lid mu visel na rtech".

Je jasné, že všechno to, co Ježíšovi učedníci viděli na svém Mistru, pak opakovali:
Ježíš se modlil? Stejně tak se modlí církev.
Ježíš uzdravoval od hříchu a nemocí? Stejně tak je církem místem, kde dochází k uzdravení.
Ježíš učil? Stejně tak učí círekv.
A toto je i důvod, proč existují církevní školy.  

Láska je největší moudrost, které může člověk dosáhnout. Církevní škola je místem, kde se mladý člověk naučí, že "láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy".  

 

 

ALBUM DUCHOVNÍ ROZMĚR ŠKOLY ZDE

Svátek má: