Domov mládeže » O domově mládeže

O domově mládeže

V areálu naší školy je domov mládeže pro 94 studentů. Domov poskytuje ubytování, stravování a rozmanitou vzdělávací a výchovnou činnost; zaměření našeho domova mládeže si můžete podrobně prostudovat v našem školním vzdělávacím plánu.  Prostředí domova mládeže je bezbariérové a je zde k dispozici výtah.

Studenti jsou rozděleni podle ročníků a studijních oborů do čtyř výchovných skupin. V rozvrhu dne má své pevné místo doba přípravy do školy, doba osobního volna a doba pro kreativitu žáků. Na programu a chodu domova mládeže se podílí žákovská samospráva, díky níž se uskutečňují mnohé zajímavé akce (koncerty, besedy). 

V našem domově se snažíme vytvořit rodinnou atmosféru.

Volný čas

Studenti mohou navštěvovat tyto kroužky: volejbal, stolní tenis, basketbal, posilovnu, sborový spěv, scholu, kapelu, improvizaci, angličtinu hrou pro mateřské školy, angličtinu - přípravu na získání certifikátu, doučování z angličtiny a matematiky.

Dále věnujeme drobným ručním pracím: zdobíme prostory, v nichž bydlíme, a drobnými dárky těšíme nemocné v nemocnici nebo naše hosty.

V průběhu školního roku probíhají v domově tyto akce: seznamovací večírek na začátku školního roku, přací večery (blahopřání k svátkům a narozeninám), besedy se zajímavými hosty, výroba vánočních a velikonočních přání, zpěv a blahopřání pacientům v nemocnici, malování kraslic, kurz tance a společenského chování v Hranicích, vycházky do okolí Oder, výroba adventních věnců, večery u adventních věnců, Štědrý večer, pečení cukroví, masopustní maškarák, rozlučka s maturanty, závěrečný táborák.

Duchovní život
Nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. (Mt4,4)

Nad naším duchovním zráním bdí náš školní kaplan o. Michal Krenželok.
Duchovní program během školního roku: školní mše svatá - každou středu v 8:00, služba nemocným - doprovod na mši svatou v nemocnici, živý růženec postní a adventní program, křížová cesta, noční bdění, večery chval.