Pro uchazeče » Jak učíme

Jak učíme

Naši učitelé jsou velcí profesionálové a připravují své studenty s láskou na jejich budoucí kariéru.
Studenti nesedí jen v lavicích, účastní se mnoha projektů a soutěží a jsou velmi úspěšní.

Literární výchova
Zapojujeme se do projektů, kde si můžete vyzkoušet práci novinářů, soutěžíme v literárních soutěžích, účastníme se olympiád, v rámci Celostátní přehlídky církevních škol studenti působí jako moderátoři nebo recitátoři. Účastníme se i Pedagogické poemy, což je národní přehlídka přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění žáků středních pedagogických škol a lyceí.

Hudební výchova
Ve škole působí 50členný pěvecký sbor Datio, studentská kapela Crazy Daisy a schola.
Zejména sbor Datio vzorně reprezentuje naši školu i celý region nejen v Česku, ale i v zahraničí (Rakousko, Slovensko, pobaltské republiky atd.).

Dramatická výchova
Ve škole  a ve středisku volného času mohou studenti navštěvovat dramatické kroužky. S pomocí pedagogů připravují celou řadu vystoupení,
se kterými pak reprezentují školu na různých přehlídkách. A rádi připravují také malá vystoupení pro děti oderských mateřských a základních škol.

Výtvarná výchova
V rýmci výtvarné výchovy se naši studenti učí rozmanité kresebné techniky (pastely, uhly, rudky, tuše...), malířské techniky (tempera, akryl, akvarel...), grafické techniky (linoryt, slepotisk, tisk z přírodnin...), prostorové techniky  (práce s keramikou, sádrou, přírodninami, papírem...), také voskovou batiku nebo malbu na hedvábí.
Úšastníme se soutěží, navštěvujeme galerie a workshopy, pracujeme v plenéru.

Tělesná výchova a tanec
Každoročně připravujeme plavecký, turistický a lyžařský kurz. Účastníme se sportovních turnajů (basketbal, stolní tenis, florbal...).
Studenti mají možnost pracovat v tanečním kroužku.


Svátek má:
Taneční kroužek
Taneční kroužek
Datio
Datio