Naše škola » Klub přátel školy

Klub přátel školy

Naši školu podporuje Klub přátel Církevní střední školy svaté Anežky České v Odrách, z.s.

Ve stanovách spolku čteme:

- účelem spolku je sdružování rodičů a přátel přátel za účelem podpory, rozvíjení a participace na činnosti školy; obohacování a rozvíjení kulturního a společenského života Oder i celého regionu.
- členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo jakákoliv právnická osoba, která má vztah ke škole, zejména jejíž osoby blízké jsou žáky nebo zaměstnanci školy
 

Předsedkyně  klubu  Ludmila Vlčková vlckova.lud1@seznam.cz
Místopředseda klubu  Mgr.Tomáš Král kral@cssodry.cz
Hospodářka klubu  Mgr. Marie Matějová matejova@cssodry.cz

 

Svátek má: