Naše škola » Historie školy

Historie školy

Roku 1832 získala zemská hraběnka Charlotta von Fűrstenberg panství v Odrách. Na tomto panství založila nemocnici, postavila dívčí školu a chudobinec.

V letech 1855-58 získala hraběnka několik domů na Nádražní ulici, které nechala zbourat a na tomto místě postavila úhledné jednopatrové stavení, které věnovala na třítřídní dívčí školu.

1.dubna 1861 byla škola slavnostně otevřena. Prvními učitelkami byly řeholní sestry. 19. září 1865 provedl vizitaci školy olomoucký arcibiskup kardinál Bedřich von Fűrstenberg. V roce 1906 byla v budově školy zbudována kaple s titulem „Stigmatizace sv. Františka“. V letech 1. světové války sloužily prostory školy i tělocvična potřebám vojska.

Po válce byly do výuky zařazeny další předměty: český jazyk, vlastivěda, ruční práce a vaření. Krátce před vypuknutím 2. světové války byla škola hojně navštěvována chovankami z různých krajů, mimo jiné i ze Slovenska.

1. března 1939 byla škola přechodně zrušena. Řádové sestry musely z Oder odejít. Po skončení války byla škola opět vrácena kongregaci sester. 17. května 1951 byla škola opět na delší dobu zrušena.

1. září 1991 byla škola znovu otevřena. Ředitelem byl jmenován Mgr. Milan Rojovský. Během prvních tří let byla škola opravována. Byl rozšiřován i její učební program.

Od 1. února 1998 do 31. ledna 2003 byla ředitelkou školy Sr. Jana – Eva Petrášová, Ing., Mgr.

1. 2. - 28. 7. 2003 byla pověřena vedením školy Ing. Jindra Šustková.

Od 29. července 2003 je jmenována ředitelkou školy Ing. Pavla Hostašová.

 

Svátek má: