Domov mládeže » Ubytování a stravování

Ubytování a stravování

Domov mládeže se nachází ve školním areálu v moderně zrekonstruovaných prostorách.
Během školního roku je v provozu v pracovní dnech. O prázdninách je domov mimo provoz.

Ubytování podléhá pravidlům vnitřního řádu. Přihlášení k ubytování je závazné - ukončení ubytování ve výjimečných případech schvaluje ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů nebo zákonných zástupců.

Studenti ubytovaní v domově jsou rozděleni do výchovných skupin pod vedením příslušné vychovatelky.

Platby za ubytování
Platit lze hotově v kanceláři školy nebo prostřednictvím příkazu k inkasu z Vašeho účtu.
Hotovostní platba se provádí do 25. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující.
Povolení k inkasu musí být nastaveno na první den v aktuálním měsíci.

Cena ubytování :  1.600,- Kč /měsíc
Číslo účtu k platbě přes inkaso: 128741801/0100


Platby za stravu
Všichni ubytování studenti se celodenně stravují ve školní jídelně.
Stravu si student zakoupí v kanceláři školní jídelny při základní škole na Komenské ulici č. 6 v určené dny (během posledního týdne v měsíci si student zakoupí stravování na následující měsíc).

Odhlašování  celodenní stravy z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti ve škole je možné osobně v kanceláři školní jídelny, telefonicky, prostřednictvím stravovacího systému na webových stránkách ZŠ nebo odhlášením na terminálu. Oběd se odhlašuje nejpozději do 18:00 hodin den předem.

Stravovací čip strávník zakoupí ve výši 100 Kč, čip je nevratný, zůstává strávníkovi.

Strava se platí hotově nebo prostřednictvím příkazu k inkasu po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Cena celodenní stravy: 112,- Kč (snídaně včetně přesnídavky 40,- Kč ; oběd 37,- Kč ; večeře 35,- Kč).

 

 

 

 

 

Ubytování