Pro uchazeče » Pedagogické lyceum

Pedagogické lyceum

Proč studovat Pedagogické lyceum?

  • Chceš pracovat ve školství?
  • Umíš předávat získané poznatky?
  • Máš vztah k dětem?
  • Jsi tvůrčí?

Pak je denní studium zakončené maturitou na našem Pedagogickém lyceu pro tebe tou nejlepší volbou.

Název ŠVP 78 – 42 – M / 03 Pedagogické lyceum
Název RVP 78 – 42 – M / 03 Pedagogické lyceum
Datum zpracování srpen 2017 Verze druhá
Forma vzdělávávní denní
Koordinátor Ing. Jindra Šustková
Délka studia 4 roky
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturiní zkouškou

Profil absolventa - co z tebe bude

  • Budeš připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele.
  • Získáš předpoklady také pro práci asistenta pedagoga nebo pro pomoc rodině při individuálním vzdělávání dětí.
  • Podle studované specializace se můžeš uplatnit v oblasti volného času a zájmové činnosti dětí i dospělých.
  • Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním ti umožní uplatnit se v různých organizacích a institucích zaměřených na práci s dětmi i dospělými i získat úplnou kvalifikaci pro práci ve školství nebo v sociálních službách také zkráceným studiem některého ze středoškolských oborů vzdělání.
  • Po absolvování pedagogického lycea budeš mít odbornou kvalifikaci: a) pedagoga volného času podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č 563/2004 Sb. a b) asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY
Formulář přihlášky ke studiu tiskněte, prosím, oboustranně - na 1 list papíru.
Formulář přihlášky a další důležité informace najdete pod odkazem přijímací řízení.

Uveďte e-mail, abychom Vás mohli kontaktovat.