Pro uchazeče » Praktická sestra (nejen pro dívky :)

Praktická sestra (nejen pro dívky :)

Proč studovat obor Praktická sestra?

  • Láká tě pracovat ve zdravotnictví?
  • Chceš mít odborné znalosti, které uplatníš při práci s pacienty?
  • Chceš mít pomáhající profesi?

Pak je denní studium oboru Praktická sestra zakončené maturitou pro tebe tou nejlepší volbou.

Název ŠVP 53 – 41 – M / 03 Praktická sestra
Název RVP 53 – 41 – M / 03 Praktická sestra
Datum zpracování červen 2018 - verze první, leden 2021 - verze druhá, březen 2022 - verze třetí
Forma vzdělávávní denní
Koordinátor Mgr. Petra Fišerová
Délka studia 4 roky
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturiní zkouškou

Profil absolventa - co z tebe bude

  • uplatníš se ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče
  • budeš způsobilý/á vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY
Formulář přihlášky ke studiu tiskněte prosím oboustranně - na 1 list papíru.
Formulář přihlášky a další důležité informace najdete pod odkazem přijímací řízení.
Uveďte e-mail, abychom Vás mohli kontaktovat.