Pro uchazeče » Předškolní a mimoškolní pedagogika - zkrácená tříletá dálková forma studia

Předškolní a mimoškolní pedagogika - zkrácená tříletá dálková forma studia

Proč studovat Předškolní a mimoškolní pedagogiku?

  • Chcete pracovat s dětmi v předškolním věku?
  • Zajímají Vás volnočasové aktivity?
  • Jste komunikativní, máte přátelské vystupování?
  • Jste tvůrčí?

Nabízíme dálkové studium zakončené maturitou v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Název ŠVP 75 – 31 – M / 01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Název RVP 75 – 31 – M / 01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Forma vzdělávávní dálková
Koordinátor Ing. Jindra Šustková
Délka studia zkrácená tříletá dálková forma studia, samostudium a pravidelné konzultace v rozsahu 200-220 hodin konzultací za 1 rok
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturiní zkouškou

Profil absolventa - co z Vás bude

  • Uplatníte se jako učitel/ka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku.
  • Může z Vás být vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.
  • Můžete působit jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle §16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání.
  • Další uplatnění najdete v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. 

Průběh studia

Výuka probíhá ve třech letech studia s rozvržením hodin podle rozvrhu a podle organizace roku, které připravuje vedení školy v průběhu prázdnin.
Tato dálková forma se uskutečňuje jako samostudium spojené s pravidelnými konzultacemi dle ŠVP 2022 (Verze 2., Č. j.: 1718/2021, s platností od 1. 9. 2022, UP je na str. 33), dopolední konzultace vždy jeden den v týdnu.
Vyučující na podkladě rozpisu učiva a kompetencí zpracují svůj tematický vzdělávací plán (TVP), který se pak za každé pololetí porovnává se skutečností.
TVP se v předmětových komisích konzultují.

Studium je placeno a roční platba se odvíjí od počtu žáků ve třídě.
Od 1.9.2021 se jedná o částku 10.000,-Kč za jednoho žáka a za jeden školní rok.

Výše platby se může v budoucích letech měnit.
 

 
Svátek má:

KE STAŽENÍ