Naše škola » Investiční granty

Investiční granty

Naše škola je živý organismus, v němž stále probíhá množství vzdělávacích a zájmových aktivit. Od roku 2004 také rekonstruujeme a budujeme náš školní areál. 
Finance na naši činnost plynou z různých zdrojů, všem sponzorů jsme vděční.

 

Investiční granty na rekonstrukci školy 

Projekt Rekonstrukce hlavní školní budovy – objekt SO 01 SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, 6. etapa
Rok realizace 2019 - 2020
Popis akce Dokončení rekonstrukce budovy školy, rekonstrukce fasády budovy školy, výměna okenních a dveřních prostorů, provedení klimatizace ve 3 učebnách IT
Investovaná částka 6 654 924,- Kč
Dárci dotací Zřizovatel školy BOO
Projekt Rekonstrukce hlavní školní budovy – objekt SO 01 SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, 6. etapa
Rok realizace 2017 - 2018
Popis akce Z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího domova mládeže bylo záměrem investora rozšíření užitné plochy objektu SO 01 o půdní vestavbu (4.NP – podkroví), kde 2/3 podlahové plochy budou využívány pro nový domov mládeže a 1/3 podlahové plochy bude využívána pro potřebu výukových prostor školy a potřebu zázemí učitelů.
Investovaná částka 27 522 306,- Kč
Dárci dotací

Zřizovatel školy BOO
ěsto Odry

Projekt IROP Modernizace učeben SPdgŠ a SZŠ sv. A. Č. v Odrách, r.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002681
Rok realizace 2017 - 2018
Popis akce vybavení odborných zdravotnických učeben, konektivita školy
Obsah projektu
  • nová učebna VT (MATE)
  • obnova stávající učebny VT (BIGA)
  • nové PC - nový hardware i software
  • nová učebna ošetřovatelství (FINI)
  • konektivita školy, učební pomůcky a figuríny pro zdravotnické obory
  • parčík před štítem školy u hřbitovní kaple (29 991,- Kč)
Investovaná částka 4 817 085,- Kč
Dárci dotací Zřizovatel školy BOO
Projekt IROP Sanace přízemí a suterénu budovy školy
Rok realizace 2017
Popis akce Sanace vlhkosti v přízemí a suterénu budovy školy, venkovní sanace budovy – dokončení předchozích etap
Investovaná částka 3 026 475,- Kč
Dárci dotací Zřizovatel školy BOO

 

Za výraznou a dlouholetou finanční podporu při rekonstrukci školy a domova mládeže děkujeme zejména nejvěrnějším a největším sponzorům:

  • našemu zřizovateli Biskupství ostravsko-opavskému (BOO)
  • Ing. Zdeňkovi Bakalovi
  • JUDr. Adamu Rakovskému.

Za podporu a spoluúčast děkujeme městu Odry.

Přehled starších investičních grantů

Svátek má:

KE STAŽENÍ

Oslava otevření nového domova mládeže
Oslava otevření nového domova mládeže