Naše škola » Investiční granty

Investiční granty

Naše škola je živý organismus, v němž stále probíhá množství vzdělávacích a zájmových aktivit. Od roku 2004 také rekonstruujeme a budujeme náš školní areál. 
Finance na naši činnost plynou z různých zdrojů, všem sponzorů jsme vděční.


Projekt OPST 2023 Zkvalitnění vzdělávání budoucích učitelek MŠ

·         Dotační titul: Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027

·         Celkové předpokládané náklady. 1.605.000,- Kč

·         Dotace EU: 1.364.250,- Kč

Tento projekt jsme realizovali v roce 2023, Předmětem projektu bylo pořízení nového vybavení do třech specializovaných učeben, které slouží pro výuku hudby, budoucích učitelek mateřských škol, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, předmět Hra na hudební nástroj. V rámci projektu jsme obnovili vybavení  učeben Antonín Dvořák, Bedřich Smetana a Leoš Janáček. Byl proveden nákup hudebních nástrojů - 4 pianina, 32 zobcových fléten, 3 elektrické kytary, baskytara, 1 profesionální keybord a 6 běžných keybordů,  bicí sestavy, komba, struny, mikrofony, ozvučení, mixážní pult, mikroporty, kabeláž, stojany a klavírní židličky a další drobné zařízení.

 

Investiční granty na rekonstrukci školy - 2020

Projekt Rekonstrukce hlavní školní budovy – objekt SO 01 SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, 6. etapa
Rok realizace 2019 - 2020
Popis akce Dokončení rekonstrukce budovy školy, rekonstrukce fasády budovy školy, výměna okenních a dveřních prostorů, provedení klimatizace ve 3 učebnách IT
Investovaná částka 6 654 924,- Kč
Dárci dotací Zřizovatel školy BOO
Projekt Rekonstrukce hlavní školní budovy – objekt SO 01 SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, 6. etapa
Rok realizace 2017 - 2018
Popis akce Z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího domova mládeže bylo záměrem investora rozšíření užitné plochy objektu SO 01 o půdní vestavbu (4.NP – podkroví), kde 2/3 podlahové plochy budou využívány pro nový domov mládeže a 1/3 podlahové plochy bude využívána pro potřebu výukových prostor školy a potřebu zázemí učitelů.
Investovaná částka 27 522 306,- Kč
Dárci dotací

Zřizovatel školy BOO
ěsto Odry

Projekt IROP Modernizace učeben SPdgŠ a SZŠ sv. A. Č. v Odrách, r.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002681
Rok realizace 2017 - 2018
Popis akce vybavení odborných zdravotnických učeben, konektivita školy
Obsah projektu
  • nová učebna VT (MATE)
  • obnova stávající učebny VT (BIGA)
  • nové PC - nový hardware i software
  • nová učebna ošetřovatelství (FINI)
  • konektivita školy, učební pomůcky a figuríny pro zdravotnické obory
  • parčík před štítem školy u hřbitovní kaple (29 991,- Kč)
Investovaná částka 4 817 085,- Kč
Dárci dotací Zřizovatel školy BOO
Projekt IROP Sanace přízemí a suterénu budovy školy
Rok realizace 2017
Popis akce Sanace vlhkosti v přízemí a suterénu budovy školy, venkovní sanace budovy – dokončení předchozích etap
Investovaná částka 3 026 475,- Kč
Dárci dotací Zřizovatel školy BOO

 

Za výraznou a dlouholetou finanční podporu při rekonstrukci školy a domova mládeže děkujeme zejména nejvěrnějším a největším sponzorům:

  • našemu zřizovateli Biskupství ostravsko-opavskému (BOO)
  • Ing. Zdeňkovi Bakalovi
  • JUDr. Adamu Rakovskému.

Za podporu a spoluúčast děkujeme městu Odry.

Přehled starších investičních grantů

Oslava otevření nového domova mládeže
Oslava otevření nového domova mládežeSvátek má:

KE STAŽENÍ

Projekt Zkvalitnění vzdělávání budoucích učitelek MŠ, realizace 2023
Projekt Zkvalitnění vzdělávání budoucích učitelek MŠ, realizace 2023
Projekt Zkvalitnění vzdělávání budoucích učitelek MŠ, realizace 2023, titulní stránka analýzy projektu
Projekt Zkvalitnění vzdělávání budoucích učitelek MŠ, realizace 2023, titulní stránka analýzy projektu
projekt EU, OPST, učebna Antonín Dvořák
projekt EU, OPST, učebna Antonín Dvořák
projekt EU, OPST, učebna Bedřich Smetana
projekt EU, OPST, učebna Bedřich Smetana
Projekt EU OPST, učebna Leoš Janáček
Projekt EU OPST, učebna Leoš Janáček