Povedlo se nám » Duchovní program

Duchovní program

Nedílnou součástí naší školy je i nabídka duchovního programu pro naše studenty. Některé akce jsou celoškolní a účastní se jich všichni, jiné jsou výběrové. Mezi ty celoškolní patří adaptační pobyty studentů prvních ročníků, které probíhají v Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Studenti při nich mají možnost lépe poznat sami sebe a svou roli v třídním kolektivu. Nechybí duchovní zamyšlení a nabídka mše svaté. Každé září také organizujeme v rámci Dne církevních škol pouť na některé křesťansky významné místo. V roce 2023 jsme byli na Maria Skále a na Velehradě, rok předtím jsme navštívili ostravskou katedrálu a Hostýn.

Ve škole také probíhá celá řada výběrových duchovních aktivit. Scházíme se každou středu místo první vyučovací hodiny ve školní kapli sv. Anežky České ke mši svaté, kterou doprovází naše schola. Pro studenty bydlící v domově mládeže je k dispozici kaple po celý den a zvláště ve středu večer do ní mohou přicházet, aby se pomodlili při adoraci Nejsvětější svátosti. Ve čtvrtek pak probíhá setkání studentů „spolčo“, v jehož programu se mísí jak duchovní, tak odpočinková témata. Duchovní program je také součástí různých výjezdů našich studentů, jako tomu bylo v případě cesty sboru Datio do Pobaltí a do Finska v roce 2023. Během roku jsme také formováni liturgickou dobou v církvi, nechybí tedy aktivity týkající se zvláště adventní a postní doby.

Snažíme se o to, aby ti studenti, kteří ve škole nově objeví víru, nebo ji chtějí prohloubit, měli tu možnost. Pro ně organizujeme kurzy přípravy na křest a biřmování a také duchovní obnovy. Všem bez rozdílu nabízíme Ježíšova slova útěchy, ale necháváme prostor lidské svobodě, aby se u nás cítili dobře i ti, kteří nepocházejí z věřícího prostředí.

Svátek má:
Den církevních škol, Velehrad 2023
Den církevních škol, Velehrad 2023
Dencírkevních škol, pouť k Maria Štein 2023
Dencírkevních škol, pouť k Maria Štein 2023
Cesta do Finska, mše sv. v Augustově
Cesta do Finska, mše sv. v Augustově
Adaptační pobyt PMP1 2023
Adaptační pobyt PMP1 2023