Přehlídka církevních škol » O přehlídce

O přehlídce

Naše škola pořádá každý rok v březnu celostátní přehlídku zájmové umělecké činnosti církevních škol. Už od roku 1994.
Za těch mnoho let se přehlídka dostala na vysokou uměleckou úroveň. Dnes se akce účastní mladí umělci z téměř 30 škol z České republiky a máme i účastníky ze zahraničí. Vždy zveme i zajímavé hosty.
 

Usilujte o vše, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, co je láskyplné a chvályhodné.


Krásná hudební, dramatická, recitační a teneční vystoupení nejsou jen kvalitními uměleckými díly, ale také duchovním zdrojem, z něhož čepáme my i naši návštěvníci celý rok.

Soubory církevních škol mají možnost vystoupit v oborech:
- sólová recitace
- divadlo malých forem
- dramatizace literárního díla
- sólový zpěv
- malá hudební skupina
- pódiový tanec
- filmové umění
- literární tvorba

Odborná porota hodnotí každé vystoupení, pomáhá radou zlepšovat kvalitu práce souborů i jednotlivců.
Přehlídka trvá tři dny a je ukončena slavnostním galavečerem.

Snahou nás pořadatelů je poskytnout mladým lidem náměty pro jejich mimoškolní činnost, pro jejich kulturní rozvoj, pro radost ze společného díla.
Chceme rozvíjet přátelské snahy mezi mladými lidmi. Zveme bývalé studentky, studenty, pedagogy, představitele města a církve. Naše přehlídka je tak příležitostí k setkávání a diskuzím, na něžbychom jinak neměli čas.

Do této akce jsou vždy zapojeni studenti a učitelé celé školy. Mají za úkol postarat se o hosty, připravit sál a přilehlé prostory v Dělnickém domě, zajistit občerstvení, organizovat pořadatelskou službu, pečovat o jednotlivé soubory, sestavovat program.

Zapojujeme i rodiče – připravují pečivo a pomáhají pořadatelům přímo na místě. Finanční nároky se nám tradičně daří zvládnout díky sponzorům z řad rodičů, studentů, učitelů, firem v okolí i v místě bydliště našich studentů, zřizovatelů škol a díky grantům  a městu Odry. Je to náročné, ale dobrý výsledek a radost mladých lidí je nám odměnou i hnacím motorem do dalších ročníků. 

Svátek má: