Kontakty

Kontaktní informace

adresa Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
1. máje 249/37
742 35 Odry
telefon +420 556 730 129
ID datové schránky bdsmb8x
e-mail info@cssodry.cz
IZO 102 113 611
16 628 144
DIČ CZ 16 628 144
bankovní spojení KB Odry, č.ú. 128 741 801/ 0100

Klub přátel Církevní střední školy svaté Anežky České v Odrách

adresa Klub přátel Církevní střední školy svaté Anežky České
1. máje 249/37
742 35 Odry
telefon +420 556 730 129
bankovní spojení Poštovní spořitelna, č.ú. 249 915 417/ 0300

Kontakty na pedagogy

Arnoštová  Zora  Mgr. třídní učitelka PS2 arnostova@cssodry.cz
Badejová  Monika  Mgr. badejova@cssodry.cz
Bajgarová  Alexandra  bajgarova@cssodry.cz
Bezděková  Jana  Mgr. bezdekova@cssodry.cz
Dlabajová  Jana  DiS. Asistent pedagoga dlabajova@cssodry.cz
Dubec  Pavel  Mgr. třídní učitel PMP3 dubec@cssodry.cz
Dvořáčková  Zuzana  Mgr. školní psycholog dvorackova@cssodry.cz
Eliášová  Petra  Mgr. třídní učitelka PS4+SČ4 eliasova@cssodry.cz
Fišerová  Petra  Mgr., DiS. zástupkyně pro zdravotnické a sociální obory, třídní učitelka PS3 fiserova@cssodry.cz
Gajdošíková  Eva  Mgr. gajdosikova@cssodry.cz
Gehringer  Renata  Mgr. et Mgr. třídní učitelka PMPA3+PL3 gehringer@cssodry.cz
Harabišová  Jana  Mgr. harabisova@cssodry.cz
Hostašová  Pavla  Ing. ředitelka reditelka@cssodry.cz
Chodurová  Lenka  Mgr. chodurova@cssodry.cz
Jakubíková  Simona  Mgr. třídní učitelka PMPD1 a PMPD3 jakubikova@cssodry.cz
Jestřebská  Alena  Mgr. jestrebska@cssodry.cz
Kajzarová  Lucie  Mgr. kajzarova@cssodry.cz
Konrádová  Veronika  Mgr. třídní učitelka PMPA2+PL2 konradova@cssodry.cz
Král  Tomáš  Mgr. výchovný poradce kral@cssodry.cz
Krenželok  Michal  Mgr. školní kaplan krenzelok@cssodry.cz
Maleňáková  Anna  Mgr., Ph.D. malenakova@cssodry.cz
Masaříková  Pavla  Mgr. et BcA. masarikova@cssodry.cz
Molnárová  Libuše  DiS. třídní učitelka O3 molnarova@cssodry.cz
Nevřivová  Zuzana  Mgr., DiS nevrivova@cssodry.cz
Nykl  Boris  Mgr, nykl@cssodry.cz
Ondrová  Ludmila  Mgr. třídní učitelka PMPDA1 a PMPD2 ondrova@cssodry.cz
Pavelková  Kateřina  Mgr. třídní učitelka PMP2 pavelkova@cssodry.cz
Rek  Filip  rek@cssodry.cz
Richterová  Zuzana  Mgr. třídní učitelka PMPA1+PL1 zrichterova@cssodry.cz
Segeťová  Jana  Mgr. segetova@cssodry.cz
Slovíková  Eliška  Mgr. třídní učitelka PMP1 slovikova@cssodry.cz
Smějová  Martina  Mgr. třídní učitelka PMPA4+PL4 smejova@cssodry.cz
Stratilová  Jana  Mgr. třídní učitelka PMP4 stratilova@cssodry.cz
Šenková  Jitka  Mgr. senkova@cssodry.cz
Ševčíková  Lucie  Bc. sevcikova@cssodry.cz
Šiková  Danuše  MUDr. sikova@cssodry.cz
Šindlerová  Lucie  MgA. sindlerova@cssodry.cz
Šťastná Jurečková  Iva  Mgr. stastna@cssodry.cz
Šustková  Jindra  Ing. zástupkyně ředitelky školy a zástupkyně pro pedagogické obory sustkova@cssodry.cz
Tymlová  Jana  Mgr. třídní učitelka O1 tymlova@cssodry.cz
Valná  Jana  Mgr. třídní učitelka PS1+MZ1 valna@cssodry.cz
Večeřová  Silvie  Mgr. metodik prevence vecerova@cssodry.cz
Žárská  Renáta  Mgr. třídní učitelka O2 zarska@cssodry.cz

Kde nás najdete

Svátek má: