Pro studenty » Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Tomáš Král - výchovný poradce 

konzultační hodiny středa 14.15 - 15.15
email kral@cssodry.cz

Mgr. Silvie Večeřová - školní metodik prevence

konzultační hodiny  středa 7.30 - 8.00 , 13.00 -14.00
email vecerova@cssodry.cz

Mgr. Zuzana Dvořáčková - školní psycholog

konzultační hodiny pondělí 13.30- 16.30, úterý 14.30 - 16.30
email dvorackova@cssodry.cz

otec jáhen Jan, Mgr. Jan Slepička - školní kaplan

konzultační hodiny čtvrtek 14.15 - 15.15
email skolnikaplan@cssodry.cz

Konzultace se členy školního poradenského pracoviště si můžete domluvit na telefonu 556 730 129, emailem nebo přes Edookit.


Jsme připraveni poradit našim studentům při výběru povolání, studijních i mimostudijních problémech, duchovně je podpořit a podat pomocnou ruku.
NEBOJTE SE NA NÁS OBRÁTIT!


Užitečné odkazy:
Linka bezpečí
Rodičovská linka
Poradna e-bezpečí
Poradna - drogy a závislosti
Web pro všechny aktivní lidi
Školský ombudsman
Ne závislostem
Nenech to být

Nástěnka bezpečného internetu