Povedlo se nám » Tanec

Tanec

Úspěchy tanečního kroužku, od roku 2011 - 2020 

2019
 • Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol, 19.3.-21.3.2019, vystoupení tanečního kroužku s tancem Šach - mat - cena diváka 
 • Taneční soutěž FOKUS 2019 Nový Jičín, tanec Šach- mat – 3. místo
2018
 • Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol, 3.4.-6.4.2018, vystoupení tanečního kroužku s tancem Jarní nálada
2017
 • Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol, 21. – 23. 3. 2017 2 čestná uznání poroty v kategorii taneční za taneční vystoupení Závislost a Let´s twist
 • taneční přehlídka O Valašský klobouk, 25.3.2017, 2. místo – stříbrná medaile za scénický tanec Závislost
 • taneční soutěž MiA Festival, aneb tancem proti drogám v Otrokovicích, 22.4.2017, s výrazovým tancem Závislost vybojovala děvčata 4. místo a postup na celorepublikové finále do Prahy
 • 26. - 28.5. 2017 MiA dance festival Prague, aneb tancem proti drogám, mezinárodní finále v Praze, 3. místo za výrazový tanec Závislost
2016
 • Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol, 15. – 15. 3. 2016, čestné uznání poroty v kategorii taneční za taneční vystoupení – B. Jašková: Shubidu
2014
 • Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol, 18. – 21. 3. 2014, 2 čestná uznání poroty v kategorii taneční: za představení: Pro tebe a Jsi mé pouto 
 • Celostátní přehlídka slovenských církevních škol, Košice, 24. – 25.4.2014, Čestné uznání v kategorii tanec
 • krajská taneční soutěž Hlučínský tanec 17.5. 2014, 4. místo
 • Celostátní přehlídka mládežnických kolektivů s mezinárodní účastí Hronovské jablíčko, 31.5. -1.6.2014, tance Jsi mé pouto a Pro Tebe – bronzová medaile
2013
 • Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol, 18. – 22. 3. 2013, Čestné uznání v kategorii taneční, za tanec Tváří tvář
 • Celostátní přehlídka mládežnických kolektivů s mezinárodní účastí Hronovské jablíčko, tanec v maskách V tváří v tvář – zlatá medaile v kategorii show a parketové kompozice
2012
 • Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol, 19. – 23. 3. 2012, Čestné uznání v kategorii taneční, za světelný tanec Cascasa remix
2011
 • oslavy 150. výročí založení školy a 20. výročí znovuotevření školy, 28.9.2011 hudebně- dramatické představení Legenda o svaté Anežce, Komponovaný (dramaticko- taneční) program k historii školy
 • Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol, 22. – 24. 3. 2011, Čestná uznání za představení Legenda o svaté Anežce a v kategorii taneční za scénický tanec Memory

Tělesná výchova s metodikou

… je předmětem, který umožňuje žákům se vzdělávat po stránce odborné, ale umět také vyplnit a organizovat sportovní náplň dětí, mládeže a dospělých.
Předmět je zaměřen na zvládnutí didaktických a metodických vědomostí a dovedností potřebných pro práci s těmito kategoriemi. Usiluje se zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit, rozvoj pozitivních vlastností osobnosti, schopnosti naučit se žít zdravým životním stylem a dbát na bezpečnost svou i svěřených osob.

Tělesná výchova s metodikou je součástí odborné přípravy žáků. V oborech s pedagogickým zaměřením je kladen důraz na didaktiku, vytvoření správných pohybových návyků a vnímání pohybu jako součástí každodenního života. Žáci jsou seznámeni s věkovými zvláštnostmi dětí, mládeže a dospělých, ze kterých musí vycházet při výběru obsahu učiva, organizaci cvičební jednotky, zajištěním bezpečnostních a hygienických podmínek s ohledem na věk a zdravotní stav.
V oborech sociálních mluvíme o pohybové činnosti, která se specializuje na zdravotní tělesnou výchovu, jako stabilizaci a předcházení vadného držení těla. Žáci tak mohou získávat nové vědomosti a rozvíjejí a prohlubují své dovednosti.


Scénický tanec

V rámci rozvíjení pohybu a vyplnění volného času žáků vznikl na naší škole taneční kroužek zaměřující se především na pódiový a scénický tanec pod vedením Mgr. Kateřiny Bainarové. Kroužek scénického tance je zaměřen na rozvoj pohybu, vnímání a vyjádření pocitu a hudby pohybem. Kroužek také úzce spolupracuje s divadelním kroužkem.
Členové scénického tance se účastní školních akcí a přehlídek. I přesto, že scénický tanec existuje na naší škole pouze jeden rok, může se pochlubit několika vystoupeními a také oceněním. V roce 2010 tanečníci vystoupili poprvé na Vánoční besídce s pódiovým tancem a na akci Světelný večer s tancem scénickým.
V roce 2011 se dále účastnili Celostátní přehlídky zájmové a umělecké činnosti církevních škol v Odrách, kde děvčata předvedly tři vystoupení: pódiový tanec Cascasa remix, scénický tanec Memory a tanec se světlem.
Za tanec Memory, který byl na galavečeru doprovázen živým zpěvem a klavírní hudbou, získaly děvčata čestné uznání poroty. V letošním roce 2012 vystupoval taneční kroužek s dvěma tanci (Adam´s family, tanec se světlem) v rámci programu na maškarním plese v Šenově u Nového Jičína. I zde sklidily se svým vystoupením velký potlesk.

Svátek má: