Vyber si studijní obor

Naše škola září novotou

Prohlédněte si naši krásnou novou školu  v galerii fotografií naší absolventky Nely Frankové - zde Galerie

zveřejněno: 20.11.2020

naše studentky stále pomáhají

DĚKUJEME  🌞❤️🌞❤️🌞❤️🌞❤️🌞❤️

zveřejněno: 16.11.2020

Nová školní fasáda - těšíme se na návrat studentů

V těchto dnech, kdy si připomínáme patronku školy svatou Anežku, se měly konat také velké oslavy, kterými jsme chtěli slavnostně ukončit významnou a rozsáhlou rekonstrukci školy. Nicméně virus Covid 19 vše zařídil jinak. Oslavy se nekonají. Nebo přece?

Svatá Anežka založila v Praze klášter a špitál (vysvěcen 1234), kde pečovala o chudé a nemocné. Nejenže na její odkaz vzpomínáme téměř 800 let, ale znovu se jej snažíme naplňovat. O akutně nemocné dnes pečují studentky školy nesoucí j...

zveřejněno: 16.11.2020

Svátek patronky školy

V pátek 13. listopadu slavíme památku přemyslovské princezny Anežky České, která byla prohlášená za svatou těsně před pádem komunistického režimu v naší zemi. V tento den se také poprvé rozsvítily do noci nové vitráže naší školní kaple, zasvěcené této české světici, která je zároveň i patronkou naší školy. Školní kaplan P. Michal Krenželok, u příležitosti tohoto svátku, zaslal všem studentům, pedagogům a zaměstnancům školy povzbudivou a zářivou fotografií zachycujíc...

zveřejněno: 16.11.2020

350 let od úmrtí Jana Amose Komenského

15.listopadu si připomeneme výročí 350 let od úmrtí  učitele národů Jana Amose Komenského - více zde:
Labyrintem světa a rájem srdce

 

 
 
 

 

 
 

 

 

zveřejněno: 15.11.2020

Svátek patronky naší školy

Svatá Anežka Přemyslovna nebo také Česká, světice z královského rodu a mimořádná postava našich dějin. Místo císařského paláce si zvolila službu potřebným a klášterní chudobu. Právě Anežčino jméno je neodmyslitelně spjato s událostmi sametové revoluce. K její kanonizaci došlo po sedmisetletém čekání těsně před 17. listopadem 1989, 12. listopadu v Římě.
"Až bude Anežka svatořečená, bude v Čechách konečně dobře." Pět dní po jejím svatořečení se začal hroutit komunistický režim v...

zveřejněno: 13.11.2020

Společně pomáháme přírodě i lidem

I v dnešní nelehké době bychom se chtěli jako škola připojit k výzvě "Společně pomáháme přírodě i lidem". Prohledejte šuplíky, oslovte své blízké, kamarády či přátele a přineste své staré, nepotřebné mobily. Více informací o celé akci naleznete na stránkách remobil.cz . Děkujeme, že spolu s námi pomáháte chránit přírodu.

zveřejněno: 11.11.2020

listopadový DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ukázky přijímací zkoušky

Z důvodů pandemie se nebude konat listopadový den otevřených dveří. V tomto dni  rádi vítáme uchazeče o studium  a předvádíme ukázky přijímacích zkoušek pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kde je třeba (vedle českého jazyka a matematiky) složit přijímací zkoušky z hudebních, výtvarných a tělesných zdatností a mluvních dovedností.  Pro Vaši představu jsme  proto připravili malé videonahrávky, které najdete na našem YOU...

zveřejněno: 04.11.2020

Poděkování

Rádi předáváme, rádi se připojujeme a také děkujeme všem našim studentům a kolegům, kteří pomáhají. Všem přejeme pevné zdraví, hodně síly i radosti.

zveřejněno: 27.10.2020

5.ročník celostátní literární soutěže

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od smrti svaté Ludmily. Jde o panovnici, během jejíhož života byly
položeny základy ke christianizaci Čech. Svatá Ludmila byla silná a statečná žena, je označována jako opatrovnice chudých a patronka všech matek. Právě této mučednici je věnovaný aktuální ročník literární soutěže církevních středních škol a druhého stupně víceletých gymnázií.

Kategorie A – úvaha nebo článek s úvahovými prvky, rozsah práce je stanovený minimálně na 250 slov

zveřejněno: 23.10.2020

Praxe a dobrovolnická činnost

Na počátku školního roku stihli studenti zdravotnických a sociálních oborů prožít část svých odborných praxí na reálných pracovištích v  nemocnicích a sociálních zařízeních.  Jejich praxi pozastavila coronavirová epidemie, mnozí studenti těchto oborů však přímo z praxí plynule přešli do dobrovolnické pomoci a ve svých zařízeních pomáhají dále všude tam, kde je třeba.

Do dobrovolnické pomoci se hned na počátku podzimního období pandemie zapojilo  19  našich plnoletých studentů oborů ...

zveřejněno: 20.10.2020

Distanční výuka - nové úpravy

Období distanční výuky se prodlužuje  od 5.10. do odvolání, zakazuje se osobní přítomnost žáků ve školách a  od 14.10. 2020 se nemohou konat ani praxe a praktické vyučování.  Plnoletí studenti  všech našich oborů mají pracovní pohotovost, mnozí okamžitě potvrdili ochotu k dobrovolnické činnosti. Moc děkujeme za jejich statečnost a  ochotu pomoci v této těžké době. Přejeme našim studentům i kolegům hodně sil do tohoto výjimečného typu studia a hlavně hodně zdraví, jim i jejich rodinám.

zveřejněno: 14.10.2020

eRouška = Chráním sebe + chráním tebe!

Uživatelé eRoušky společně vytvářejí síť, která pomáhá efektivně čelit epidemii COVID-19. Díky eRoušce můžeme včasně a anonymně varovat ostatní lidi, kteří se mohli nakazit. Zabráníme tak dalšímu nevědomému šíření viru.

Chtěli jsme Vás proto požádat, abyste se do kampaně na podporu této aplikace zapojili také.

Více informací o aplikaci naleznete zde: http://erouska.cz

zveřejněno: 09.10.2020

pozdrav ze sportovního kurzu

Přikládáme ještě malé foto - ohlédnutí za sportovním kurzem. Ten se tradičně konal pro studenty třetích ročníků. Kurz obsahoval turistiku, cykloturistiku, vodácký a horolezecký výcvik. Počasí našim studentům a kolegům  po celý týden přálo a provázelo je krásné "babí léto", které na závěr vystřídal úporný liják. A tak po posledním 180. kilometru nezůstala žádná nitka suchá. Naši  zocelení sportovci však i toto náročné finále zvládli dobře a ve zdraví. Statečným borcům ZDAR!!!

zveřejněno: 05.10.2020

Distanční výuka

Dle rozhodnutí KHS Moravskoslezského kraje se v době od 5.10. do 18.10. zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Výjimku tovří praktické vyučování a praxe. Naši studenti zdravotnických oborů budou mít praktické vyučování v odborných učebnách ve škole. Odborné praxe se budou dále konat na jednotlivých pracovištích. Další výuka bude probíhat distanční formou. Přejeme našim studentům hodně sil do tohoto výjimečného typu studia a hlavně hodně zdraví.

zveřejněno: 02.10.2020

Stipendijní program pro zdravotnické obory

Již druhým rokem spolupracuje naše škola s Nemocnicí AGEL Nový Jičín, která nabízí studentům zdravotnických oborů finanční podporu v průběhu studia. Tento program je určen pro studenty oboru Praktická sestra a Ošetřovatel, kteří do nemocnice dochází v rámci odborných praxí ve 3. a 4. ročníku. Studenti jsou tímto motivováni, aby po ukončení vzdělávání zůstali nadále pracovat ve zdravotnictví. Děkujeme za skvělou spolupráci.

zveřejněno: 30.09.2020

„Barometr mezi studenty zdravotnických škol 2020“

Prosíme o pomoc se zapojením studentů naší školy do třetího ročníku celostátního průzkumu „Barometr mezi studenty zdravotnických škol 2020“ – průzkumu mezi budoucími zdravotními sestrami. Hlavním cílem tohoto průzkumu je zjistit, kam mají studenti namířeno po ukončení jejich studia a také definovat důvody jejich rozhodnutí. Tento průzkum je směřován ke studentům středních zdravotnických škol, vyšších odborných zdravotnických škol a vysokých zdravotnických škol.

zveřejněno: 29.09.2020

Školní diář 2020/2021

Podobně jako v předchozích letech jsme pro naše studenty prvních ročníků objednali z Klubu přátel Církevní střední školy sv. Anežky Č. školní vzdělávací diáře. Spotřebitelský diář je projekt realizovaný v ČR od roku 2006. Jeho cílem je od počátku systematicky budovat spotřebitelskou gramotnost žáků základních a středních škol a poskytovat školám zajímavou výukovou pomůcku. Pro tento účel je zvolena forma týdenního diáře pro plánování času, který je vždy doplněn zhru...

zveřejněno: 29.09.2020

ročníkové projekty

V září se netradičně konaly prezentace ročníkových projektů studentů z oboru Pedagogické lyceum, které z důvodů pandemie nemohly být prezentovány v červnu. Studenti ve třech skupinách prezentovali své práce  a seznámili přítomné se zajímavými informacemi dle svých témat: "Hořká chuť čokolády", "Fóbie" a "Světová náboženství".  Děkujeme studentům i jejich vedoucím pedagogům za splnění náročných úkolů i v těžkých časech a gratulujeme ke kvalitní práci i nádherné prezentaci.

zveřejněno: 24.09.2020

Adaptační pobyt

Rádi se dělíme o radost z adaptačních pobytů našich nových studentů. Přikládáme fotografii z pobytu  třídy PMPA1 a PL1, který se konal ve Staré Vsi a byl moc krásný.  Ve Staré Vsi se konaly 2 pobyty pro pedagogické obory, zdravotnické obory prožily a prožijí své pobyty na faře v Dobešově. Máme radost, že začátek školního roku se našim nováčkům vydařil a přejeme jim dobrý start i dále ve školním roce.

zveřejněno: 24.09.2020

Nový školní kaplan

Srdečně mezi námi vítáme našeho nového školního kaplana, otce Michala a děkujeme mu za krásný první společný měsíc :-)

zveřejněno: 24.09.2020

Podzimní sportovní kurz 2020

Ve dnech 21. 9. až 25. 9. 2020 se 3. ročníky pedagogických oborů zúčastní sportovního turistického kurzu . Ubytování je zajištěno v Mokřinkách na Hasičské škole. Třídy navštíví Muzeum Břidlice v Budišově nad Budišovkou,  zámek Hradec nad Moravicí, vyzkouší si kurz horolezectví a  vydají se také na pěší turistiku. Přejeme všem účastníkům jízdu bez nehod  a závad  na kolech, vše zvládněte s dobrou náladou, úsměvem na rtech a plní sil.

zveřejněno: 21.09.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Informace MŠMT o  vydání nových Mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví :

informace zde

zveřejněno: 18.09.2020

Virtuální sestra Anežka (Česká)

Jak Anežka funguje? Do chatboxu v pravém dolním rohu této stránky napíšete vaši otázku, pokud si s ní Anežka nebude vědět rady, zkuste ji formulovat jinak. Jestliže ani tak Anežka nezodpoví váš dotaz, může vás propojit prostřednictvím hlasového hovoru či videa s živým operátorem linky .
Anežka funguje 24 hodin 7 dní v týdnu a je připravena zodpovídat dotazy všech občanů. Jestliže přepojení na operátora nebude fungovat, zachovejte trpělivost.

Informace ministerstva zdravot...

zveřejněno: 17.09.2020

Den církevního školství

Den církevních škol se připomíná 16.září - v den svátku sv. Ludmily, patronky vychovatelů.

V České republice se poprvé slavil Den církevního školství roku 2000, neboť za předešlého režimu v naší zemi církevní školy neměly šanci na existenci. Právě v tento den se církevní školy v ČR propagují, aby oslovily co nejvíce potencionálních studentů. Naše škola od letošního školního roku používá krásné nové logo, které symbolizuje monogram patronky naší školy - královské dcery Anežky České.<...

zveřejněno: 16.09.2020

Buďte Světoví i vy!

     Naše škola je i v tomto školním roce oprávněna používat označení Světová škola.  Žáci se pod vedením týmu učitelů aktivně zabývají světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě. Identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení. To vše s podporou sítě dalších Světových škol, lektorů, pedagogů a dalších odborníků.

 

zveřejněno: 09.09.2020

Naše škola i letos v síti Mrkvička

Naše škola je i letos zapojená do celostátního programu Mrkvička = metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy, takže naší studenti oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mohou bezplatně využívat metodické materiály pro ekologickou výchovu v mateřské škole.

zveřejněno: 07.09.2020

Slavnostní zahájení školního roku

Nový školní rok jsme zahájili v kostele svatého Bartoloměje v Odrách v úterý 1. září, v 9:00 hodin. Mši svatou ve zcela zaplněném kostele celebroval nový školní kaplan P. Michal Krenželok, spolucelebrovali bývalý školní kaplan P. Pavel Obr a oderský farář P. Petr Kuník. Všem studentům přejeme dobré vykročení a plné zdraví v tomto školním roce.

zveřejněno: 01.09.2020

Zveme Vás