Vyber si studijní obor

Den prevence - Nemocnice Agel Nový jičín

Bezplatná vyšetření a konzultace s odborníky. Vyšetření budou provádět naše studentky 4. ročníku oboru Praktická sestra v nemocnici AGEL v Novém Jičíně.

Všichni jste srdečně zváni!

zveřejněno: 20.10.2021

Adaptační kurz PL3 a PMPA3

Ve dnech 14. a 15. října 2021 se naše třída PL3 a PMPA3 vydala na adaptační kurz. Našim cílem bylo prohloubení našich vztahů po pandemické situaci. Na naší cestě do Spálovského mlýna nás doprovázeli paní učitelka Mgr. et Mgr. Renata Gehringer a pan učitel Mgr. Pavel Dubec.

Tento kurz započal již ve čtvrtek odpoledne, když jsme se společně vydali na vlakové nádraží v Odrách. Cesta vlakem byla příjemná a zbylé kilometry pěšky nám u...

zveřejněno: 19.10.2021

Projektový den mimo školu

Posíláme pozdravy z cest po stopách Jaroslava Haška a poslušně hlásíme - vše se daří :-)

zveřejněno: 18.10.2021

Projekt IROP a školení 1.pomoci

Po dlouhé covidové odluce jsme se opět na naší škole sešli se žáky ZŠ Pohořská z Oder, abychom jim teoreticky zopakovali základy poskytnutí první pomoci. Součástí školení byla také praktická výuka, která se věnovala obvazovým technikám jako např. při krvácení, zlomeninách a jiných úrazech. Žáci si rovněž mohli prakticky vyzkoušet poskytnutí první pomoci na naších figurínách. Musím od srdce říct, že žác...

zveřejněno: 18.10.2021

Cvičná expedice projektu DofE - projektu vévody z Edinburghu

Dne 21. 9. 2021 jsme se zúčastnily cvičné expedice na rozhlednu Veselí. Svou cestu jsme začaly u SŠ sv. Anežky a po 3 hodinách vyčerpávajícího stoupání jsme došly k rozhledně Veselí. Příjemným překvapením pro nás bylo, že když jsme se vyškrábaly na rozhlednu, v dáli jsme zahlédly kráčejícího otce Michala. Vzápětí jsme si všimly, že začal hořet nedaleký koš s odpadky, který jsme úspěšně uhasily. Po sestavení stanů jsme rozdělaly oh...

zveřejněno: 12.10.2021

Pozvánka na ocenění studentů

Předáváme krásnou zprávu o ocenění všech našich studentek z loňské třídy ZA4  (Zdravotnický asistent) za výjimečnou pomoc při pandemii. Jedná se o výjimečné ocenění v rámci Moravskoslezského kraje. Máme velkou radost, že nominace našich studentek byla schválená, oceněným studentkám gratulujeme a znovu děkujeme za jejich práci v době pandemie.

zveřejněno: 08.10.2021

Sportovně turistický kurz

Na cyklistickém kurzu jsme se měli opravdu báječně. Počasí nám nádherně vyšlo, ubytování bylo báječné a pedagogický sbor měl vždy dobrou náladu a s ochotou pomohl každému v jakékoliv tísni. Moc jsme si celý kurz užili a jen s těžkým srdcem se vracíme zpět do Oder. Chtěli bychom Vám všem poděkovat za zprostředkování tohoto jedinečného zážitku. S pozdravem PMP3, PMPA3, PL3 a pár jedinců z PL4 a PMPA4.

 

 

 

zveřejněno: 24.09.2021

Zpívám, zpíváš, zpíváme…

Kde: učebna WiWa

Kdy: 22.9.2021 celý den

Kdo: Alena Tichá, PaedDr., Ph.D. (https://is.jamu.cz/th/qrety/  z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Oficiální název workshopu – Práce s hlasem hlasových profesionálů

Už v 7 hodin ráno začala paní Tichá práci s hlasem pedagogů naší školy, pokračovala ve skupinách PMP1, PMP2, PMPA4 a ještě odpoledne pracovala se sborem ...

zveřejněno: 22.09.2021

Pozvánka na oslavy výročí školy

Přijměte srdečné pozvání na  oslavu dvou velkých výročí naší školy.

POZVÁNKA na oslavy ZDE

Rozhovor v Radiu Proglas

 

zveřejněno: 22.09.2021

ročníkové projekty

Dne 24. září 2021 proběhla prezentace ročníkových projektů dvou skupin třídy PL3. Tyto projekty mají na naší škole dlouhou tradici. Studenti v nich prokazují své dovednosti při zpracování tématu, které si vyberou ve spolupráci s vedoucím učitelem. Práce na projektu obvykle trvá celý školní rok a zahrnuje teorii i praxi.
Letos se první skupina třídy PL3 pod vedením své třídní paní učitelky Mgr. et Mgr. Renaty Gehringer zaměřila na Dekalog. Studentky Barbora Bálková, Michaela Červeňáková...

zveřejněno: 21.09.2021

Naši studenti navštívili Teologickou fakultu UP Olomouc

Téměř sto padesát studentů druhého a třetího ročníku naší školy navštívilo ve čtvrtek 16. září 2021 Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP. Středoškoláci si prohlédli prostory fakulty a se zájmem si vyslechli přednášky proděkana Jiřího Pospíšila a doc. Petry Potměšilové, zaměřené především na téma speciální pedagogiky a speciální práce. Ve stejný den se zúčastnili také společné mše svaté.

„Cestu do Olomouce jsme pojali jako pouť v rámci Dne církevních škol a oslavy výročí sv. ...

zveřejněno: 18.09.2021

Adaptační kurz 1. ročníku Praktická sestra a Masér ve zdravotnictví

Pozdrav a zážitky z APDO: "Náš adaptační kurz se uskutečnil 13. - 15. září 2021 na krásné faře v Životicích u Nového Jičína. Měli jsme po celou dobu krásné, slunečné počasí a tak hodně aktivit probíhalo právě venku. Abychom ale mohli dělat týmové hry, tak jsme se museli lépe poznat. Například jsme kreslili svou spolužačku, spolužáka a psali jsme, co mají rádi, anebo jsme lezli na žebřík jen za jištění našich spolužáků, abychom otestovali, jestli si navzájem věříme. Myslíme, že se nám seznamov...

zveřejněno: 17.09.2021

Adaptační kurzy prvních ročníků

Rádi se dělíme o radost z adaptačních pobytů našich nových studentů. Přikládáme fotografii z pobytu  třídy PMPA1 a PL1, který se konal ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a byl moc krásný - nádherné počasí a dvě noci plné hvězd s ubytováním v lůžkovém voze. Ve Staré Vsi se konaly 2 pobyty pro pedagogické obory, zdravotnické obory prožily a prožijí své pobyty na faře v Životicích u Nového Jičína. Máme radost, že začátek školního roku se našim nováčkům vydařil a přejeme jim dobrý start i dále ve školní...

zveřejněno: 17.09.2021

Pouť k Panně Marii ve Skále

Studenti prvních ročníků oborů Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Praktická sestra a Masér ve zdravotnictví putovali  16. září k poutnímu místu Panna Maria ve Skále, kde prožili svou první poutní mši v přírodě, kterou sloužil oderský farář Petr Kuník. V krásném okolí čistého toku řeky Odry mnozí poprvé v životě viděli kriticky ohrožený druh raka říčního.

 

 

 

​​ ​​

zveřejněno: 16.09.2021

Den církevních škol - sv.Ludmila 1100 let

Den církevního školství se v naší zemi poprvé slavil v roce 2000, v den svátku sv.Ludmily. Tento den by měl být především dnem modliteb za církevní školství v ČR. Dalším důvodem vyhlášení Dne církevního školství je možnost informování široké veřejnosti o tomto typu škol, jejich zviditelnění a prezentace výsledků. Programy tohoto dne na jednotlivých školách se konají ve spolupráci s místními církevními představiteli a zástupci zřizovatelů škol. Naše první ročníky vykonají pouť k Maria Skále, d...

zveřejněno: 16.09.2021

6.ročník celostátní literární soutěže

S radostí vyhlašujeme další ročník celostátní literární soutěže. Letošní ročník nese název TAJEMSTVÍ a nabízí hned tři kategorie - prózu, poezii a obrazovou poezii-kaligram. Těšíme se na vaše texty.

zveřejněno: 03.09.2021

Školní rok 2021-22 začal

      Nový školní rok jsme zahájili v kostele svatého Bartoloměje v Odrách ve středu 1. září  v 9:00 hodin. Mši svatou ve zcela zaplněném kostele celebroval  školní kaplan P. Michal Krenželok, spolucelebroval  oderský farář P. Petr Kuník. Všem studentům přejeme dobré vykročení a plné zdraví v tomto školním roce.

     Podobně jako v předchozích letech jsme pro naše studenty prvních ročníků objednali z Klubu přátel Církevní střední školy sv. Anežky Č. školní vzdělávací diáře....

zveřejněno: 01.09.2021

zahájení školního roku

Vítejte v novém školním roce :-)

Prosíme všechny studenty o příchod do školy, kde od 8:00 proběhne testování.  Poté se bude konat slavnostní zahájení školního roku již tradičně v kostele svatého Bartoloměje v 9:00 hodin. Všem studentům přejeme dobré vykročení a plné zdraví a radost ze studia.

zveřejněno: 26.08.2021

Slavnostní ukončení školního roku

Poslední den školního roku se nesl ve znamení slavnostní mše, kterou v oderském kostele  celebroval školní kaplan P. Michal Krenželok a spolucelebroval oderský farář P. Petr Kuník. Na závěr byly předány pochvaly ředitelky školy s knižními odměnami.  Studenti po mši ve škole obdrželi od svých  třídních učitelů závěrečné vysvědčení, čímž byl zakončen tento náročný  distanční školní rok.  Ať  žije nový, tentokrát prezenční školní rok 2021/22!

Krásné prázdniny našim studentům přejí zamě...

zveřejněno: 30.06.2021

Praktická část ročníkového projektu třídy PL2

Studentky třídy PL2 oboru pedagogického lycea ve čtvrtek dne 24. června 2021 pod vedením paní učitelky Renaty Gehringer hostovaly v Hranicích. V první části praktické části ročníkového projektu děvčata oslovovala desítky přívětivých a ochotných občanů města s dotazníkem s významným tématem vymezujícím základní mezilidské vztahy - DESATEREM.
Poté se projektová skupinka přemístila do Základní školy, Tř. 1. Máje, kde se setkala s vřelým přijetím, jak ze strany vedení školy, tak paní učite...

zveřejněno: 24.06.2021

Výlet výtvarníků do Prahy

Krásný víkendový výlet za uměním prožili naši výtvarníci. Kochejte se alespoň chvíli s nimi :-)   Fotogalerie ZDE

 

zveřejněno: 22.06.2021

Přednáška a beseda o drogové problematice

Dne 21. 6. 2021 se na naší škole uskutečnila beseda na téma Drogová problematika. Přednášku připravil a přednesl příslušník Generálního ředitelství cel ČR, por. Mgr. Michal Žárský, komisař Protidrogového oddělení, odboru Pátrání Ostrava. Forma besedy byla velmi poutavá a přidanou hodnotou byly poznatky z praxe. Studenti se dozvěděli nejen základní informace o drogách a boji proti nim, ale proběhl i praktický nácvik modelové situace, kde si studenti vyzkoušeli, jak reagovat v krizi (např. při ...

zveřejněno: 21.06.2021

Záchrana lidského života

Dne 16.6. čtyři žáci naší školy- Kamil Honig, Ester Scotti, Melánie Tothová a Tereza Bůžková poskytli první pomoc tonoucí dívce v řece Odra. Studenti telefonicky přivolali pomoc a zahájili KPR. A úspěšně. Posléze jim byla nápomocna kolemjdoucí žena. Jsme na naše studenty pyšní a přejeme jim co nejméně takovýchto zážitků.

zveřejněno: 16.06.2021

Den zdraví v ZŠ a MŠ Kopřivnice

V úterý 15. 6. do školní družiny ZŠ v Kopřivnici zavítala zdravotní sestra a paní učitelka v jednom - Bc. Jana Valná ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách. Pro děti si připravila bohatý program, během kterého si děti zopakovaly důležitá telefonní čísla IZS a naučily se pravidla pro přivolání záchranné služby. Protože ale jen teorie nestačí, tak se paní Valná pustila s dětmi do praktických ukázek. Děti si zkusily masáž srdce na resuscitační figurín...

zveřejněno: 15.06.2021

Setkání s 1.ročníky a jejich rodiči

V úterý 15. června se uskuteční setkání s rodiči a budoucími studenty, kteří v září nastoupí do prvních ročníků. Setkání se bude konat v tělocvičně školy v 16:00 hodin. Vážení zákonní zástupci a uchazeči, dovolujeme si Vás upozornit, že  stále platí, že při vstupu do školy je třeba dodržovat předpisy dle nařízení vlády a prokázat se potřebnými doklady. Podrobně jsme informace zapsali v dopisech v rámci e-mailové pošty. Na setkání se těší vedení školy a třídní učitelé.

zveřejněno: 10.06.2021

Jak obstály církevní školy v pandemii?

Jak se církevní školy vypořádaly s víc než rok trvající distanční výukou? To zjišťovali sociologové z České biskupské konference v rozsáhlém výzkumu na přelomu dubna a května tohoto roku. Do výzkumu se zapojily katolické školy v České republice i většina církevních nekatolických škol. Mezi hlavní zjištění patří, že prioritou církevních škol bylo udržet kontakt s žáky i rodiči.

Boj o žáky nevzdaly ani v nejtvrdším lockdownu

V čem jsou círk...

zveřejněno: 10.06.2021

Historicky první ústní maturitní zkoušky oboru Zdravotnický asistent na naší škole

Nádherné vzpomínky na ústní maturitní zkoušku budou mít jistě i naše historicky první absolventky oboru Zdravotnický asistent 🩺. V době pandemie pomáhaly na covidových odděleních, současně plnily studijní povinnosti ve škole a všechny úspěšně zládly maturitní zkoušky 📖👩‍🎓.

 

Moc jim gratulujeme a do další životní etapy ze 💗 přejeme hodně 🍀.

zveřejněno: 08.06.2021

Maturitní skupinka dálkového studia

Dnešním dnem uzavřely úspěšně své studium také studentky dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Výkony všech studentek u praktické i ústní maturitní zkoušky byly excelentní. Blahopřejeme a přejeme velké vydechnutí, odpočinek a radost. 💗🍀😀.

zveřejněno: 08.06.2021

Ústní maturitní zkoušky oboru Sociální činnost

Poslední velká zkouška čekala dnes na studentky oboru Sociální činnost. Všechny ji úspěšně zvládly a my jim přejeme mnoho úspěchů v další životní etapě, která je před nimi 🤗

zveřejněno: 07.06.2021

Praktické závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel

Praktické závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel jsou úspěšně za námi. Všem studentům od 💗 gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí 🍀 k úspěšnému zvládnutí ústních závěrečných zkoušek 😀.

zveřejněno: 04.06.2021

Maturanti pedagogických oborů

Památeční pomaturitní foto tříd PMPA4 a PL4.

zveřejněno: 04.06.2021

Výstup na Pohoř

V maturitním týdnu se studenti, kterých se maturity ještě netýkají, vydali se svými pedagogy za krásami oderské krajiny, aby tak nerušili a poskytli prostor soustředění maturantům i zkoušejícím. Vyrazili jsme na Pohoř. Na začátku naší cesty jsem přečetl studentům jednu větu z Matoušova evangelia, jak Ježíš a jeho učedníci vystoupali na horu a byli šťastní. My jsme také šli na horu, zcela záměrně, když jde totiž člověk nahoru, je to jediná záruka toho, aby to s ním nešlo z kopce. Cesta vedla l...

zveřejněno: 02.06.2021

Den s vrchní sestrou pro studenty zdravotnických oborů v nemocnicích AGEL

Nemocnice AGEL pro studenty NLZP připravily akci s názvem Den s vrchní sestrou. Na základě této akce si mohou studenti projít vybraná oddělení, která jim budou představena v reálném provozu. Studenti tak budou celé dopoledne stínovat vrchní či staniční sestru. Díky tomu by nemocnice chtěly studentům také pomoci ujasnit si, jakým směrem se budou do budoucna ubírat.

zveřejněno: 29.05.2021

Soutěž v přednesu v německém jazyce

V krajské soutěži v přednesu v německém jazyce: Lesewettbewerb für die Fachschule na  Slezské Univerzitě Opava, která letos proběhla prostřednictvím zaslaných audio nahrávek, se umístily  2 ze tří našich děvčat: na 4. místě Vendula Cibulková (PL4), na 5.místě Veronika Bučková (PL3). Blahopřejeme!

zveřejněno: 24.05.2021

Srdce pro

Pozdravy a poděkování výtvarné výchovy

            Před téměř dvaceti lety 17. listopadu 2002 bylo tehdejším prezidentem Václavem Havlem rozsvíceno neónové srdce umělce Jiřího Davida na Pražském hradě. Jiří David dílo hájil tím, že nemá být neónovou reklamou na člověka, ale symbolem dorozumění, síly pozitivní komunikace...

            V současné pandemické době se srdce znovu objevuje  a je no...

zveřejněno: 23.05.2021

Praktická výuka oboru Praktická sestra v době Covidu

V době pandemie, kdy jsou uzavřeny všechny školy, mohli naši studenti docházet alespoň na praktickou výuku. Ta je na středních odborných školách nesmírně důležitá, protože vše, co se zde naši studenti naučí, budou potřebovat již v přístím školním roce na praxích v nemocnici. Jsme moc rádi, že na naší škole studují zdravotnické obory také chlapci :-)

zveřejněno: 20.05.2021

Osvědčení Mrkvička pro naši školu

Od roku 2014 jsme registrováni jako členové celostátního programu mateřských škol zabývajících se ekologickou/environmentální výchovou Mrkvička, nyní s platnou registrací do 31.12.2021.

zveřejněno: 17.05.2021

Slavíme Mezinárodní den zdravotních sester

Již od roku 1965 připadá na 12. květen Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek. Rádi bychom výročí využili k poděkování za jejich práci.

Bez každodenní obětavé práce a empatie všech sester a ošetřovatelek směrem k pacientům by nebyl provoz v nemocnicích myslitelný. Role zdravotních sester je nezastupitelná. Uvědomovala si to již „Dáma s lucernou“ – Florence Nightingale, anglická ošetřovatelka, když se ...

zveřejněno: 12.05.2021

Praktická maturitní zkouška dálkového studia PMP specializace DV

 

  Dne 11. května 2021 byla praktická maturitní zkouška studentek dálkového studia vzrušujícím zážitkem pro každého člena komise, za což byly všechny adeptky po zásluze oceněny na výbornou. Držíme pěsti do dalšího maturit...

zveřejněno: 11.05.2021

Výtvarná soutěž - hlasování do 16.5.

Vážení čtenáři,
obracím se na Vás s prosbou o podporu (v podobě lajku) pro díla našich dvou studentek ze třídy PL1 - Soni Rušarové a Valentýny Šváchové, které se zapojily do výtvarné soutěže, ve které se hlasuje o nejlepší díla.
Tématem výtvarné soutěže bylo NA SVĚTĚ NEJSEM SÁM, které vyhlásila American Corner Ostrava, což je kulturně-jazykové centrum, které přibližuje Ameriku široké veřejnosti.
Hlasování probíhá do 16.5.
Děkuji za podporu, přízeň a případný lajk n...

zveřejněno: 05.05.2021

Nový přírůstek u výtvarníků

I přes všechny překážky dnešní online/offline doby se i nadále naše škola rozrůstá. S příchodem jara jsme získali nový přírůstek v podobě krásného grafického tiskařského lisu. Dorazil k nám z dalekých Semil z dílny pana Jíny. Dokáže tisknout grafiky až do formátu A2. Takže se moc těšíme, až s návratem do školy roztočíme válce lisu :-).
Děkujeme za pořízení tohoto krásného stroje.

zveřejněno: 29.04.2021

První praktické maturitní zkoušky oboru Zdravotnický asistent na naší škole

Historicky první praktické maturitní zkoušky oboru Zdravotnický asistent proběhly tento týden v nemocnici AGEL v Novém Jičíně. Všechny maturantky zkoušku úspěšně zvládly a moc jim gratulujeme.

Ke zkouškám, které jsou ještě před nimi jim přejeme hodně štěstí 🍀

zveřejněno: 29.04.2021

Praktické maturitní zkoušky oboru Sociální činnost

Všem maturantkám moc gratulujeme k úspěšnému zdolání praktických maturitních zkoušek a přejeme hodně síly a štěstí k zvládnutí i těch, které jsou teprve před nimi 🍀

zveřejněno: 28.04.2021

Základní kámen a zakládající listina školy

Základní kámen naší školy byl položen 26.dubna 1859 a zakládající listina naší školy je z 6. května 1861. Dobou svého vzniku patří naše škola k nejstarším dívčím školám na Moravě.  Originál i kopii základního kamene je možné zhlédnout na jižní straně budovy školy, zarámovaný ověřený opis ...

zveřejněno: 26.04.2021

GDPR - sdělení


Na webových stránkách školy v sekci NAŠE ŠKOLA - DOKUMENTY KE STAŽENÍ, v části GDPR jsou aktualizované přílohy č.1 (Ochrana osobních údajů) a příloha č.5 (Oprávněné zájmy), které reagují na aktuální situaci a mimořádná, ochranná opatření ke Covid-19 - dle Ministerstva zdravotnictví.

zveřejněno: 20.04.2021

DEN ZEMĚ 2021

Kampaň Náhradní planeta neexistuje

Kampaň Jednoho světa na školách, což je jeden ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni, probíhá v týdnu od 19. do 23. dubna, kdy se naše škola v rámci distanční výuky zapojí do kampaně při příležitosti Dne Země  22. dubna zhlédnutím tří dokumentárních filmů  Děkujeme za déšť, Děti z mizejícího ostrova a Můj dopis těžařům.

...

zveřejněno: 19.04.2021

Poděkování a přání

Děkujeme všem kolegyním zdravotnicím a našim studentkám, které pomáhají v očkovacím centru v Dělnickém domě v Odrách. Naše kolegyně i děvčata jsou zde zapojené od ledna do dnešních dnů, každý den nastoupí do služby 1 -2 naše kolegyně a 5 studentek. Současně zvládají všechny povinnosti ve výuce. Moc jim děkujeme za tuto dlouhodobou službu.

Současně znovu a stále moc děkujeme všem studentům zdravotnických a sociálních obo...

zveřejněno: 17.04.2021

Poděkování ze Slezské diakonie

Dobrý den, paní ředitelko,
chci Vás touto cestou informovat o tom, jak nám moc pomohly dvě Vaše studentky. Celý rok k nám docházely v rámci stáže dvě studentky oboru Sociální činnost, slečny Lucie Neradová a Linda Strouhalová. Už během jejich standardního docházení v rámci stáží byly studentky šikovné, ochotné a pracovité. V lednu se bohužel naší sociální službě nevyhnul COVID. Onemocněli jak klienti, tak postupně i pracovníci. Fungovali jsme ve velkém personálním podstavu a bylo to ne...

zveřejněno: 16.04.2021

Upozornění pro uchazeče o studium

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN se umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce pouze pokud uchazeč
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,
b) doloží negativní výsledek antigenního testu provedeného v posledních 7 dnech.
Doklad může uchazeč nahradit
a) dokladem o skutečnosti, že v posledních 90 dnech prodělal onemocnění COVID-19,
b) potvrzením o negativním výsledku POC antigenního testu nebo PCR testu v p...

zveřejněno: 07.04.2021

Fotosoutěž - výsledky

Přinášíme vám výsledky naší malé foto soutěže. Nebylo jediné fotografie, která by nezískala hlas a nelze víc než souhlasit s citátem Oscara Wilda: " Beauty is in the eye of the beholder - krása je v očích toho, kdo se dívá."  Všem moc děkujeme za účast v tak hojném počtu a děkujeme i těm z vás, kteří se svým hlasem rozhodli podpořit naše obdivuhodné umělce.
1. Šváchová Valentýna PL1 - foto č.1
2. Smužová Michaela PMP4 - foto č.19
3.Jakubec Ondřej PS2 - foto č.15

zveřejněno: 02.04.2021

Pozdrav a poděkování školského biskupa

Pozdrav a poděkování školského biskupa Tomáše Holuba pedagogům i dalším zaměstnancům církevních škol a školských zařízení za všechnu práci během pandemických let 2020 a 2021.

Pozdrav a poděkování školského biskupa

zveřejněno: 30.03.2021

Okresní kolo konverzační soutěže v AJ

Dne 24. 3. 2021 se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Tato soutěž je organizována každoročně, letos však vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla online. Soutěžící se připojili přes online platformu Google Meet. Naši školu reprezentovala studentka třídy PMP2 Martina Palochová, jež byla vyslána do školního kola soutěže svou vyučující anglického jazyka Mgr. Zuzanou Richterovou. Jelikož Martina v tomto kole zvítězila, byla to právě ona, k...

zveřejněno: 29.03.2021

Hodina Země 2021

Klima už jsme změnili, teď se pojďme změnit my!
sobota, 27. března od 20.30 do 21.30

PŘIDEJTE SE K MILIÓNŮM. DEJTE SVŮJ  HLAS OCHRANĚ PŘÍRODY. Připojte se k Hodině Země. Zhasněte v sobotu 27 . března ve 20.30 a ukažte, že chcete zdravou přírodu, na kterou se všichni můžeme spolehnout. Naléhavě potřebujeme stabilní klima. Spojme se a zastavme hrozivý úbytek přírodní rozmanitosti. Chraňme přírodu. Je našim největším spojencem ...

zveřejněno: 27.03.2021

Jarní pozdrav od pedagogů

Milí studenti,
naše myšlenky mají velkou sílu.
Přejeme vám hezké a zdravé jaro.
Vaši pedagogové.

zveřejněno: 24.03.2021

Fotosoutěž - zákusek pro duši

Podívejte se na video z přihlášených fotografií soutěže Krása kolem nás, kterou paní učitelky Zuzka Richterová  se Silvou Večeřovou trošku netradičně připravily za kabinet psychologie. Tímto se omlouvají výtvarníkům, že jim tak trochu fušují do řemesla:-), snad pochopí jejich myšlenku a záměr, který byl spíše psychologický, než umělecký. Cílem bylo uvědomit si krásné věci kolem sebe, probudit v sobě pozitivní pocity a trochu se odpoutat od Covidu a všeho s ním spojeným. Pro potěchu duše posíl...

zveřejněno: 22.03.2021

Hudební pozdrav

Poslechněte si modlitbu ke svatému Josefovi - hudební dárek  u příležitosti roku sv. Josefa všem našim studentům a kolegům a posluchačům a poděkování zdravotníkům. Podíleli se na něm pedagogové hudební výchovy  a studenti převážně 1. ročníků - takže je to unikátní hudební nahrávka a hudební koláž z distančních časů.  Autorem celého projektu, hudby i textu je náš sbormistr Pepa Zajíček. Moc děkujeme. 🌷🌼☀️

Jozífek - modlitba zde<...

zveřejněno: 14.03.2021

Anketa Zlatý Ámos s naší účastí

Anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky.

Navrhovat kandidáty mohli pouze žáci základních a středních škol. Přihláška musela obsahovat stručnou charakteristiku kandidáta, popis jedné společné příhody s ním, podpisy 100 osob, které s přihláškou souhlasí a fotografii kandidáta. To vše bylo nutné poslat do 31. prosince 2020.

Regionální kola Zlatého Ámose byly distanční.

Leden a únor patřil v anketě o ...

zveřejněno: 08.03.2021

Očkovací centrum v Odrách

Naše škola se připojila do pomoci při očkování seniorů a dalších skupin občanů z Oderska. Společným úsilím vedení města Odry a městské Nemocnice v Odrách vzniklo v Dělnickém domě Očkovací centrum proti onemocnění Covid-19. V tomto centru od poloviny února pomáhají naši studenti 3. a 4. ročníků oborů Praktická sestra, Sociální činnost a Předškolní výchova společně s vyučujícími odborných zdravotnických předmětů.  

Všem studentům, kt...

zveřejněno: 07.03.2021

Podpůrné video studentům

Milí studenti,

podívejte se na podpůrné video v době přísné uzávěry, které pro vás připravil náš školní kaplan Michal:

Pozdrav studentům

Otci Michalovi  děkujeme za povzbudivá slova a posíláme obrázek  jeho rodné Písečné na Jablunkovsku s přáním, aby se letos jeho primiční mše svatá určitě uskutečnila. Rozhovor s ním si přečtěte ZDE...

zveřejněno: 03.03.2021

Olympiáda v AJ - školní kolo

I za těchto nevšedních podmínek, které letošní školní rok provází, jsme se s paní učitelkou Chodurovou a Smějovou rozhodly, že Coroně navzdory - tradiční soutěž v anglickém jazyce se na naší škole opět uskuteční. Její forma se poněkud lišila od formy známé z předchozích let, ale to nic neměnilo na tom, že jsme opět soutěž pořádaly s radostí a těšily se hojné účasti.
Zájemci, kterých bylo neuvěřitelných 50, si mohli vyplnit online rozřazovací kvíz, ve kterém statečně zápasili s nelehkým...

zveřejněno: 02.03.2021

Proč na zdrávku?

Střední škola s perspektivou.

Kombinace teorie a praxe.

Možnosti navazujícího studia.

Vynikající uplatnitelnost na trhu práce.

zveřejněno: 25.02.2021

Virtuální den otevřených dveří

Milí návštěvníci našich stránek, podívejte se zatím do naší školy  - místo klasického dne otevřených dveří - ve virtuální upoutávce. Prosím  račte vstoupit :

ZDE

zveřejněno: 23.02.2021

Výborné umístění v celostátní literární soutěži

Na podzim a v zimě  organizovala naše škola literární soutěž, která byla inspirovaná životem svaté Ludmily. V letošním roce si připomínáme 1100 let od smrti této panovnice. Tématem 5. ročníku soutěže bylo „Čím více toho máme, tím jsme více chudobní“. Do celostátního kola se zapojily školy napříč celou republikou, přední místa obsadili studenti z Biskupského gymnázia v Ostravě, Katolického gymnázia Třebíč nebo Církevního gymnázia v Kutné Hoře.
V celostátní konkurenci se prosadily také d...

zveřejněno: 22.02.2021

Nová informace k přijímacím zkouškám

Pěkně zdravíme všechny uchazeče o studium maturitních oborů na naší škole a předáváme informaci, že MŠMT navýšilo čas didaktických testů jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury bude trvat 70 minut, test z matematiky bude trvat 85 minut. Všem přejeme pevné zdraví, dobrou mysl a hodně sil v distanční přípravě.

 

zveřejněno: 17.02.2021

Fotokniha o otci Michalu Jadavanovi

Zdravíme všechny naše absolventy a rádi sdělujeme, že oderský farář Petr Kuník vytvořil fotoknihu o našem bývalém školním kaplanovi, otci Michalu Jadavanovi. Na knihu můžete nahlédnout na stránkách farnosti: https://farnostodry.cz/ Hezký den Vám všem a hezký vstup do postní doby se vzpomínkou na otce Michala.

zveřejněno: 17.02.2021

Nová dobročinná aktivita

Děkujeme všem našim kolegům a studentům, kteří se zapojili do pomoci v očkovacím centru v Odrách. Děkujeme za jejich ochotu pomoci tam, kde je třeba. Přejeme jim hodně sil do zvládnutí pedagogických, studentských i nových dobrovolnických povinností. A také stále pevné zdraví.

zveřejněno: 16.02.2021

Jedinečný obor v Moravskoslezském kraji ve škol.roce 2021/2022

Milí zájemci o studium, v příštím školním roce otevírá čtyřletý maturitní obor Masér ve zdravotnictví vhodný pro chlapce i děvčata v Moravskoslezském kraji  pouze naše škola. Máte tedy jedinečnou možnost studovat u nás tento perspektivní zdravotnický obor. Studujte zdrávku u nás - vaše výzva, vaše poslání!...

zveřejněno: 08.02.2021

Informace k přijímacím zkouškám pro obor PMP

V letošním roce budou uchazeči o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na naší škole konat výjimečně pouze dvě školní přijímací zkoušky, a to z hudební výchovy a mluvních dovedností.  Uchazeči budou také konat zkoušky z ČJ a M formou písemných testů. Více informací najdete dále v odkaze: Pro uchazeče/ Přijímací řízení. Přejeme všem zájemcům o tento obor úspěšné složení přijímacích zkoušek a v této těžké době hodně zdraví a sil. Těšíme se na Vás.

zveřejněno: 29.01.2021

Poděkování za 1. pololetí a přání do druhého pololetí

Děkujeme všem pedagogům a studentům za velký kus práce v uplynulém mimořádném pololetí. Děkujeme všem, kteří se vedle svých běžných povinností zapojili do dobrovolnických pomocí a plnili pracovní povinnost v nemocnicích a sociálních zařízeních, mnohdy přímo u Covidových klientů. Děkujeme také všem, kteří jsou připraveni pomáhat v očkovacím centru v Odrách. Přejeme hodně zdraví a sil a dobré vykročení do druhého pololetí a v něm vše dobré.

zveřejněno: 29.01.2021

Veletrh škol online

Milí uchazeči,

pokud se chcete s námi spojit pomocí  videohovoru online, můžete tak učinit prostřednictvím Veletrhu středních škol Moravskoslezského kraje pro okres Nový Jičín ve čtvrtek 21. ledna nebo v úterý 2. února 2021 od 10 do 18 hodin. Těšíme se na vaše dotazy zde: veletrh-skol.msk.cz

zveřejněno: 21.01.2021

Burza škol online

Milí návštěvníci našich stránek, pokud se chcete zeptat na studium u nás v Google Meet online, můžete tak učinit prostřednictvím Burzy škol online ve Frýdku - Místku ve středu 13.ledna 2021 od 16 do 19 hodin.  Detail naší školy i s inspekčními zprávami můžete zobrazit zde:

https://burzaskol.online/skola/502

zveřejněno: 13.01.2021

Studuj zdrávku u nás na škole

Pojď studovat zdravku! Je to obor s jistou perspektivou, po škole máš mnoho možností.. Můžeš jít studovat na vyšších či vysokých školách nebo si vybírat práci dle svých představ, pracovat v oborech a specializacích která tě baví. Ve zdravotnictví a sociálních službách je dlouhodobě silná poptávka po kvalitním zdravotnickém personálu. Práci budeš mít jistou vždycky.

U nás na škole si můžeš vybírat hned z několika oborů: Praktická sestra, Masér ve zdravotnictví, Sociální činnost a Oše...

zveřejněno: 07.01.2021

5. ročník celostátní literární soutěže

Během podzimu probíhalo u nás na škole školní kolo literární soutěže. Tentokrát jsme vybrali téma Čím více toho máme, tím jsme více chudobní. Jednak mělo žáky motivovat k zamyšlení se nad jejich hodnotami, jednak mohlo poskytnout reflexi v této nelehké a zvláštní době. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - próza a poezie.

Všem zúčastněným gratulujeme a vítězům přejeme mnoho štěstí v celostátním kole.

 

zveřejněno: 07.01.2021

Náš absolvent David Popelka získal stipendium pro studium v Anglii

Blahopřejeme loňskému  úspěšnému absolventovi oboru Pedagogické lyceum naší školy Davidu Popelkovi k získání prestižního stipendia a přejeme, ať se mu daří i nadále:

Co považuje David Popelka za největší přínos získání stipendia? Kromě toho, že se mu podařilo splnit si sen a studovat literaturu v Anglii, oceňuje také "že získání stipendia neznamená jen získat finanční podporu, ale i přátelskou oporu v těžkých situacích — a že jsme ...

zveřejněno: 07.01.2021

Tříkrálová sbírka

Štěstí, zdraví, dlouhá léta vinšujeme vám v roce 2021.

Darujte právě teď online po poslechu koledy:

https://www.trikralovasbirka.cz/

Děkujeme.

zveřejněno: 06.01.2021

Vánoční přání

Přejeme všem našim studentům, zaměstnancům i návštěvníkům našich stránek krásné Vánoce, požehnané a radostné, s vírou, nadějí a láskou. A v novém roce vše dobré a znovu požehnání, lásku a zdraví.

zveřejněno: 18.12.2020

Vánoční dárek škole a budoucím studentům - nový obor

Od 1.9. 2021 zahajujeme výuku v novém maturitním, čtyřletém oboru "Masér ve zdravotnictví". Obor je určen nejen pro chlapce. Absolventi se uplatní  ve zdravotnických zařízeních při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče. Těšíme se na Vás.

zveřejněno: 17.12.2020

Sbírka pro Domov seniorů Hranice

Naši studenti a zaměstnanci se zúčastnili sbírky vánočních přání a drobností pro Domov seniorů v Hranicích, kterou pořádal pěvecký sbor Cantabile z Hranic. Ať tyto maličkosti udělají radost naším seniorům.

 

zveřejněno: 15.12.2020

Děkujeme zaměstnancům Nemocnice AGEL v Novém Jičíně

Také naše škola si velmi váží náročné práce zdravotníků v první linii. Jako poděkování za jejich obětavé a vyčerpávající úsilí jim naše škola připravila překvapení v podobě zdravých vitamínů. Ty byly předány personálu na odděleních, kde pomáhají i naše studentky oboru Zdravotnický asistent, 4. ročník.

Děkujeme 💗  👏

zveřejněno: 13.12.2020

Sbírka Vánoční hvězda

Tradičně  jsme se zapojili do dobročinné aktivity Vánoční hvězda. Výtěžek z prodeje půjde na onkologické oddělení. Děkujeme všem organizátorům a dárcům - dárci zakoupili 268 velkých a 50 malých vánočních hvězd. Celkový výtěžek sbírky je 29.600 Kč.

zveřejněno: 10.12.2020

Návštěva sv. Mikuláše

Naši školu navštívil svatý Mikuláš, přinesl štědrou nadílku všem a radost a požehnání. Moc děkujeme.

 

zveřejněno: 06.12.2020

Naše škola září novotou

Prohlédněte si naši krásnou novou školu  v galerii fotografií naší absolventky Nely Frankové - zde Galerie

zveřejněno: 20.11.2020

naše studentky stále pomáhají

DĚKUJEME  🌞❤️🌞❤️🌞❤️🌞❤️🌞❤️

zveřejněno: 16.11.2020

Nová školní fasáda - těšíme se na návrat studentů

V těchto dnech, kdy si připomínáme patronku školy svatou Anežku, se měly konat také velké oslavy, kterými jsme chtěli slavnostně ukončit významnou a rozsáhlou rekonstrukci školy. Nicméně virus Covid 19 vše zařídil jinak. Oslavy se nekonají. Nebo přece?

Svatá Anežka založila v Praze klášter a špitál (vysvěcen 1234), kde pečovala o chudé a nemocné. Nejenže na její odkaz vzpomínáme téměř 800 let, ale znovu se jej snažíme naplňovat. O akutně nemocné dnes pečují studentky školy nesoucí j...

zveřejněno: 16.11.2020

Svátek patronky školy

V pátek 13. listopadu slavíme památku přemyslovské princezny Anežky České, která byla prohlášená za svatou těsně před pádem komunistického režimu v naší zemi. V tento den se také poprvé rozsvítily do noci nové vitráže naší školní kaple, zasvěcené této české světici, která je zároveň i patronkou naší školy. Školní kaplan P. Michal Krenželok, u příležitosti tohoto svátku, zaslal všem studentům, pedagogům a zaměstnancům školy povzbudivou a zářivou fotografií zachycujíc...

zveřejněno: 16.11.2020

Svátek patronky naší školy

Svatá Anežka Přemyslovna nebo také Česká, světice z královského rodu a mimořádná postava našich dějin. Místo císařského paláce si zvolila službu potřebným a klášterní chudobu. Právě Anežčino jméno je neodmyslitelně spjato s událostmi sametové revoluce. K její kanonizaci došlo po sedmisetletém čekání těsně před 17. listopadem 1989, 12. listopadu v Římě.
"Až bude Anežka svatořečená, bude v Čechách konečně dobře." Pět dní po jejím svatořečení se začal hroutit komunistický režim v...

zveřejněno: 13.11.2020

Poděkování

Rádi předáváme, rádi se připojujeme a také děkujeme všem našim studentům a kolegům, kteří pomáhají. Všem přejeme pevné zdraví, hodně síly i radosti.

zveřejněno: 27.10.2020

Praxe a dobrovolnická činnost

Na počátku školního roku stihli studenti zdravotnických a sociálních oborů prožít část svých odborných praxí na reálných pracovištích v  nemocnicích a sociálních zařízeních.  Jejich praxi pozastavila coronavirová epidemie, mnozí studenti těchto oborů však přímo z praxí plynule přešli do dobrovolnické pomoci a ve svých zařízeních pomáhají dále všude tam, kde je třeba.

Do dobrovolnické pomoci se hned na počátku podzimního období pandemie zapojilo  19  našich plnoletých studentů oborů ...

zveřejněno: 20.10.2020

Stipendijní program pro zdravotnické obory

Již druhým rokem spolupracuje naše škola s Nemocnicí AGEL Nový Jičín, která nabízí studentům zdravotnických oborů finanční podporu v průběhu studia. Tento program je určen pro studenty oboru Praktická sestra a Ošetřovatel, kteří do nemocnice dochází v rámci odborných praxí ve 3. a 4. ročníku. Studenti jsou tímto motivováni, aby po ukončení vzdělávání zůstali nadále pracovat ve zdravotnictví. Děkujeme za skvělou spolupráci.

zveřejněno: 30.09.2020

Zveme Vás