AKTUÁLNĚ ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Sv.Anežka

Pro uchazeče o studium o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, školní přijímací zkouška (koná se)

Dle rozhodnutí MŠMT: Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky, protože od tohoto dne se odvíjí termíny pro vyhodnocení výsledků uchazečů. Ředitel neprodleně vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky v návaznosti na harmonogram přijímacího řízení, který vyhlásí MŠMT. Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy.

31.03.2020

Sv.Anežka

Pro uchazeče o studium denních maturitních oborů

Dle rozhodnutí MŠMT: Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

31.03.2020

Sv.Anežka

Poděkování rodičů

Vážená paní ředitelko a všechny paní učitelky a páni učitelé! Dovolujeme si vám napsat, přestože toho čtení na počítači je moc. Chtěli bychom Vás jako rodiče Vaší žákyně povzbudit a poděkovat. Moc Vás obdivujeme v této nelehké situaci. Nachystat úkoly a zadání prací a vše pak přečíst opravit a zkontrolovat je velice náročné. Naše dcera pilně pracuje. Vidíme, že tato situace vede žákyně k samostatnosti, odpovědnosti, ukázněnosti a organizaci své práce i času. Slyšíme dceru telefonovat a konzultovat úkoly se spolužačkami. Slyšíme jak si děvčata radí, pomáhají a vysvětlují si látku. Někdy si i zanadávají, že je toho moc. O to větší radost je pak z jedničky nebo ze slov pochvaly od vyučujících, že se jim zadaný úkol podařil. A tak Vám všem pedagogům přejeme hodně síly, hodně trpělivosti a energie, abyste to všechno zvládli i tak na dálku. A hlavně přejeme pevné zdraví. To je teď nejdůležitější, ať nikdo neonemocní a ve zdraví se zase všichni sejdeme. Modlí se za všechny Ludmila a Jiří Bajerovi (zveřejněno se souhlasem rodičů, moc děkujeme)

31.03.2020

Sv.Anežka

Virtuální sestra Anežka (Česká)

Informace ministerstva zdravotnictví - aktuální informace o koronaviru po rozkliknutí odkazu.

29.03.2020

Sv.Anežka

Sv. Korona - patronka před epidemiemi

Těšíme se, že se s našimi žáky uvidíme nejpozději 14. května na svátek sv. Korony - patronky před epidemiemi, kdy doufáme, že bude překonána a zažehnána veškerá hrozba současného koronaviru. Ani našim studentům neschází v této době smysl pro humor. Naše studentka přetextovala píseň o koronaviru. Najdete ji po rozkliknutí.

27.03.2020

Sv.Anežka

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

Mnohé naše studentky pomáhají s hlídáním dětí, moc je zdravíme a děkujeme za jejich pomoc a přikládáme zajímavý materiál, jak je možné s malými dětmi o současné situaci mluvit. Další text se otevře po rozkliknutí této aktuality. Vložený je také odkaz na brožurky.

23.03.2020

KRÁTKÉ ZPRÁVY

XXIV. ročník celostátní přehlídky

Fotogalerie

4. projekt COMENIUS

Realizujeme ve šk. rocích 2013/14 a 2014/15
Fotografie ke stažení

Náš 3. projekt Comenius

V letech 2010-2012,
s partnerskými zeměmi BRD
a Itálií.
Mezinárodní projekt Comenius

Kultura a jazyk – evropské internetové noviny

Zahajujeme výuku akreditovaných kurzů

Bližší informace zde v PDF

ANKETA

Líbí se Vám naše stránky?
Ano 81%
anketaanketa
Ne 19%
anketaanketa
Celkem hlasů: 2550