Pro uchazeče » Sociální činnost - pro školní rok 2024/2025 tento obor neotevíráme

Sociální činnost - pro školní rok 2024/2025 tento obor neotevíráme

Proč studovat obor Sociální činnost?

  • Naplňuje tě pomoc druhým?
  • Chceš mít odborné znalosti, které uplatníš při pomoci dětem, seniorům a všude tam, kde je potřeba?
  • Umíš komunikovat s lidmi?

Pak je denní studium oboru Sociální činnost zakončené maturitou pro tebe tou nejlepší volbou.

Název ŠVP 75 – 41 – M / 01 Sociální činnost
Název RVP 75 – 41 – M / 01 Sociální činnost
Datum zpracování červen 2018 - verze druhá, leden 2021 verze třetí
Forma vzdělávávní denní
Koordinátor Mgr. Petra Fišerová
Délka studia 4 roky
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturiní zkouškou

Profil absolventa - co z tebe bude

  • uplatníš se jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým
  • získáš vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci
  • budeš mít uplatnění také v managementu sociálních služeb
  • získáš odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu  (dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)
  • díky odborným praxím se seznámíš s reálným pracovním prostředím - praxe probíhají v nejrůznějších státních, církevních, soukromých aj. zařízeních (domov pro seniory, charita, dům pečovatelskou službou, dům odpočinku ve stáří, penzion pro seniory, chráněná dílna, asistent osobní, asistent pedagoga, ÚSP, hospic, speciální zařízení, střediska péče o klienty s postižením, denní stacionáře)

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY
Formulář přihlášky ke studiu tiskněte prosím oboustranně - na 1 list papíru.
Formulář přihlášky a další důležité informace najdete pod odkazem přijímací řízení.

Uveďte e-mail, abychom Vás mohli kontaktovat. 

Praktické maturitní zkoušky šk. rok 2021/2022
Praktické maturitní zkoušky šk. rok 2021/2022