Pro uchazeče » Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Další informace pro dálkové studium naleznete zde

Proč studovat Předškolní a mimoškolní pedagogiku?

  • Chceš pracovat s dětmi v předškolním věku?
  • Zajímají tě volnočasové aktivity?
  • Jsi komunikativní, máš přátelské vystupování?
  • Jsi tvůrčí?

Pak je denní studium zakončené maturitou v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika pro tebe tou nejlepší volbou.

Název ŠVP 75 – 31 – M / 01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Název RVP 75 – 31 – M / 01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Datum zpracování květen 2018, verze druhá
Forma vzdělávávní denní
Koordinátor Ing. Jindra Šustková
Délka studia 4 roky
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturiní zkouškou

Profil absolventa - co z tebe bude

  • Uplatníš se jako učitel/ka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku.
  • Může z tebe být vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.
  • Můžeš působit jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle §16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání.
  • Další uplatnění můžeš nalézt v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. 

Pedagogická praxe

Pedagogická praxe probíhá v nejrůznějších státních, církevních, soukromých aj. zařízeních (mateřské školy, školní a mimoškolní zařízení pro volný čas dětí a mládeže).
Je organizována v souladu s právními předpisy (vyhlášky MŠMT, vnitřní předpisy organizace, kde žáci praktikují) a na základě písemné dohody mezi školou, pracovištěm a žákem.
 

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY
Formulář přihlášky ke studiu tiskněte prosím oboustranně - na 1 list papíru.

Formulář přihlášky a další důležité informace najdete pod odkazem přijímací řízení.
Uveďte e-mail, abychom Vás mohli kontaktovat.