Povedlo se nám » Ročníkové projekty

Ročníkové projekty

Ročníkové projekty ve školním roce 2020/2021 a jejich prezentace

Ve druhém ročníku zpracovávají studenti tzv. ročníkové projekty.
Jedná se o skupinovou, dlouhodobou práci většího rozsahu, která má tři povinné části – část teoretickou, výzkumnou a praktickou. Praktická část je realizovaná formou výstupů v MŠ, ZŠ, sociálních ústavech, domovech ... a je podložená metodickými listy.

Od školního roku 2019/20 tyto projekty zpracovávají jen studenti oboru Pedagogické lyceum.

V rámci projektových dnů se budou konat ve dnech 7. 6. 2021 - formální úpravy a kompletace projektů a 17. – 18. 6. 2021 obhajoby a veřejné prezentace.

Vybraná témata žákovských ročníkových projektů ve školním roce 2020/21

Skupina třída PL2 vedoucí projektu
1 6 žáků, téma: Dekalog Mgr. et Mgr. Renata Gehringer
2 6 žáků,  téma: Výuka anglického jazyka u dětí mladšího školního věku Mgr. Lenka Chodurová
     


Studenti v těchto projektech zpracovávají teoretickou, výzkumnou i praktickou část.
Projekty budou uzavřeny v červnu 2021.

 

Prezentace ročníkových projektů

Svátek má: