Povedlo se nám » Ročníkové projekty

Ročníkové projekty

Ročníkové projekty ve školním roce 2022/2023 a jejich prezentace

Ve druhém ročníku zpracovávají studenti tzv. ročníkové projekty.
Jedná se o skupinovou, dlouhodobou práci většího rozsahu, která má tři povinné části – část teoretickou, výzkumnou a praktickou. Praktická část je realizovaná formou výstupů v MŠ, ZŠ, sociálních ústavech, domovech ... a je podložená metodickými listy.

Od školního roku 2019/20 tyto projekty zpracovávají jen studenti oboru Pedagogické lyceum.

V rámci projektových dnů se budou konat ve dnech 5. 6. 2023 - formální úpravy a kompletace projektů, 22. - 23. 6. 2023 obhajoby a veřejné prezentace.

Vybraná témata žákovských ročníkových projektů ve školním roce 2022/23

Skupina třída PL2 vedoucí projektu
1 6 žáků,  téma: Atletika Mgr. Pavel Dubec
2 5 žáků,  téma: Muzikoterapie Mgr. Boris Nykl
3 5 žáků,  téma: Mentální zdraví Mgr. Lucie Gudrun Kajzarová

Studenti v těchto projektech zpracovávají teoretickou, výzkumnou i praktickou část.
Projekty budou uzavřeny v červnu 2023.

 

Prezentace ročníkových projektů

Svátek má:
Ročníkový projekt
Ročníkový projekt "Funkce" 2022
Ročníkový projekt 2021, společné foto PL3
Ročníkový projekt 2021, společné foto PL3