Školní rok 2021-22 začal

      Nový školní rok jsme zahájili v kostele svatého Bartoloměje v Odrách ve středu 1. září  v 9:00 hodin. Mši svatou ve zcela zaplněném kostele celebroval  školní kaplan P. Michal Krenželok, spolucelebroval  oderský farář P. Petr Kuník. Všem studentům přejeme dobré vykročení a plné zdraví v tomto školním roce.

     Podobně jako v předchozích letech jsme pro naše studenty prvních ročníků objednali z Klubu přátel Církevní střední školy sv. Anežky Č. školní vzdělávací diáře. Spotřebitelský diář je projekt realizovaný v ČR od roku 2006. Jeho cílem je od počátku systematicky budovat spotřebitelskou gramotnost žáků základních a středních škol a poskytovat školám zajímavou výukovou pomůcku. Pro tento účel je zvolena forma týdenního diáře pro plánování času, který je vždy doplněn zhruba stostránkovou sekcí obsahující texty k celé škále spotřebitelských tematických okruhů a další přehledové materiály zvyšující užitnou hodnotu diáře.

zveřejněno: 01.09.2021

Svátek má: