Krajinou břidlice po naučné stezce k Flascharovu dolu

V pondělí na sv. Marka jsme vzhledem k aktuálnímu počasí pozměnili plánovaný program a uskutečnili jsme se studenty prvních a druhých ročníků naší školy a třídami O3 s PS3  vlastivědnou vycházku k Flascharovu dolu. 

Naučná stezka K Flascharovu dolu je věnována hornictví, lesnictví a dalším vlastivědným

zajímavostem Oderska. Na trase o délce cca 3,5 km jsou informace prezentovány na 15 zastaveních. Stezka prochází krásným lesem, nabízí výhledy do Moravské brány a Oderské kotliny, je vedena důlní lokalitou Nový Svět, ve které se nachází 7 starých důlních děl po těžbě břidlice. Trasa naučné stezky je vhodná pro rodiny s dětmi a její zdolání nevyžaduje vysokou fyzickou zdatnost. Je vedena po lesních cestách a pro turisty je připraveno několik míst vhodných k odpočinku. Zázemí pro turisty, dřevěnými deskami opláštěná stavba imitující hornickou boudu, která tady dříve stávala, je vybudováno u zastavení č. 6. Součástí naučné stezky je i

GEOLOGICKÁ EXPOZICE  HORNIN NÍZKÉHO JESENÍKU

Nízký Jeseník je zastoupen zejména horninami sedimentárními (usazenými), jílovitými

břidlicemi, prachovci, tmavou odrůdou pískovce zvanou droba a v menší míře také

slepenci. Avšak v Nízkém Jeseníku se nenachází pouze sedimentární horniny, velmi zajímavým geologickým prvkem jsou horniny vulkanického původu v oblasti Bruntálska.

V oderské expozici jsou instalovány čediče z lávových proudů sopky Velký Roudný,

sopečné pumy, které před cca 1,8 mil. lety vyvrhla Venušina sopka, a další zajímavosti

https://www.flascharuvdul.cz/

 

zveřejněno: 25.04.2022

Svátek má: