Pro uchazeče » Přijímací řízení

Přijímací řízení

STUDIJNÍ OBORY

Pro školní rok 2022/23 se můžete přihlašovat do těchto studijních oborů:

PL, Pedagogické lyceum, 78-42-M/03, denní forma studia

PMP, Předškolní a mimoškolní pedagogika, 75-31-M/01, denní forma studia a dálková tříletá zkrácená forma studia

, Sociální činnost, 75-41-M/01, denní forma studia

MZ, Masér ve zdravotnictví, 53-41-M/04, denní forma studia

PS, Praktická sestra, 53-41-M/03, denní forma studia

O, Ošetřovatel (tříletý obor), 53-41-H/01, denní forma studia

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

čtvrtek 11. 11. 2021, 10:00 – 17:00                          čtvrtek 13. 1. 2022, 10:00 – 17:00

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - termíny a kritéria

Termín pro podání přihlášek do I. kola je do 1. března, pro uchazeče z Ukrajiny postižené ozbrojeným konfliktem do 5. dubna (pro obory s maturitní zkouškou) a do 8. dubna (pro obor Ošetřovatel).  Uchazeči budou skládat následující zkoušky:

A/ Jednotná přijímací zkouška, JPZ

pro čtyřleté maturitní obory denního studia PL, PMP, PS, MZ a SČ formou písemného testu - Český jazyk a literatura (s výjimkou uchazečů z Ukrajiny) a Matematika

 Řádný termín 

 Náhradní termín

1. termín 12. duben 2022

1. termín  10. květen 2022

 2. termín 13. duben 2022

   2. termín  11. květen 2022

B/ Školní přijímací zkoušky

pro denní studium PMP - 4 zkoušky zdatnosti z VV, TV, HV a mluvní dovednost

pro dálkové zkrácené tříleté studium PMPD - 2 zkoušky zdatnosti z HV a mluvní dovednost

Ukázky zdatnosti naleznete na našem Youtube kanále

I. kolo:       1. termín a 2. termín21. a 22. dubna  2022

II. kolo:      od 11. května 2022 (pokud budou v oborech volná místa)

Bez školní přijímací zkoušky jsou obory PL, SČ, MZ, PS, O

II. kolo:      od 11. května 2022 (pokud budou v oborech volná místa)

III. kolo:      6. června 2022 (přihlášky posílejte do 27. 5. 2022)

Ještě pochybujete? Přijďte se k nám podívat, zeptejte se našich studentů , absolventů, učitelů, případně se podívejte na video z Křesťanského magazínu České televize zde , nebo si poslechněte rozhovor z Radia Proglas zde.