Pro uchazeče » Přijímací řízení

Přijímací řízení

STUDIJNÍ OBORY

Pro školní rok 2023/24 se můžete přihlašovat do těchto studijních oborů:

PL, Pedagogické lyceum, 78-42-M/03, denní forma studia

PMP, Předškolní a mimoškolní pedagogika, 75-31-M/01, denní forma studia a dálková tříletá zkrácená forma studia

MZ, Masér ve zdravotnictví, 53-41-M/04, denní forma studia

PS, Praktická sestra, 53-41-M/03, denní forma studia

O, Ošetřovatel (tříletý obor), 53-41-H/01, denní forma studia

 

Upozorňujeme uchazeče, že na všechny naše studijní obory v denní formě studia se vztahuje Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o zdravotních omezeních pro jednotlivé obory  v příloze č.2 jsou stanovené zvláštní zdravotní požadavky pro dané obory. Uchazeči o studium v těchto oborech jsou povinni doložit potvrzení své zdravotní způsobilosti.  Formulář k potvrzení naleznete ve sloupci v pravo u jednotlivých oborů.

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

čtvrtek 9. 11. 2023, 10:00 – 17:00                          čtvrtek 11. 1. 2024, 10:00 – 17:00

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - termíny a kritéria

 

A/ Jednotná přijímací zkouška, JPZ

pro čtyřleté maturitní obory denního studia PL, PMP, PS, MZ a SČ formou písemného testu - Český jazyk a literatura (u uchazečů z Ukrajiny nahrazeno ústním pohovorem) a Matematika (u uchazečů z Ukrajiny volba zda v ČJ nebo UA)

 Řádný termín 

 Náhradní termín

1. termín: pátek 12. dubna 2024

1. termín: pondělí 29. dubna  2024

 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

   2. termín: úterý 30. dubna 2024

B/ Školní přijímací zkoušky

pro denní studium PMP - 4 zkoušky zdatnosti z VV, TV, HV a mluvní dovednost (u uchazečů z Ukrajiny buď zadání v UA nebo o 25% více času a slovník)

pro dálkové zkrácené tříleté studium PMPD - 2 zkoušky zdatnosti z HV a mluvní dovednost

Ukázky zdatnosti naleznete na našem Youtube kanále

I. kolo:       1. termín a 2. termín  22. a 23. dubna  2024

II. kolo:      od 20. května 2024 (pokud budou v oborech volná místa)

 

Bez školní přijímací zkoušky jsou obory PL, MZ, PS, O

 

Ještě pochybujete? Přijďte se k nám podívat, zeptejte se našich studentů , absolventů, učitelů, případně se podívejte na video z Křesťanského magazínu České televize zde , nebo si poslechněte rozhovor z Radia Proglas zde.