Postní doba na naší škole

Studenti a pedagogové naší školy se už třetí týden zapojují do společné postní výzvy. Princip je velmi jednoduchý. Každý týden je zveřejněn určitý úkol, který souvisí se sebezáporem, almužnou či modlitbou. Kdo ho během týdne splní, může si na cestu vedoucí ke kříži nalepit „kámen“. Tento týden je např. možnost plnit výzvu: „Udělej si na 5 minut čas v úplném tichu (může to být v kapli či venku v přírodě) a přemýšlej nad svým životem a nad tím, co bys chtěl změnit.“ Máme radost z toho, že se cesta postupně plní „kameny“ a že můžeme v postní době společně kráčet spolu s Kristem na kříž, a tak si stále více uvědomovat, co pro nás svou smrtí a zmrtvýchvstáním udělal. Kéž nás tato školní postní cesta, ale i jiné formy postního snažení, které v postní době děláme, přivádí blíže k Bohu.

Jan Slepička, školní kaplan

zveřejněno: 09.03.2023

Svátek má: