ročníkové projekty

Dne 24. září 2021 proběhla prezentace ročníkových projektů dvou skupin třídy PL3. Tyto projekty mají na naší škole dlouhou tradici. Studenti v nich prokazují své dovednosti při zpracování tématu, které si vyberou ve spolupráci s vedoucím učitelem. Práce na projektu obvykle trvá celý školní rok a zahrnuje teorii i praxi.
Letos se první skupina třídy PL3 pod vedením své třídní paní učitelky Mgr. et Mgr. Renaty Gehringer zaměřila na Dekalog. Studentky Barbora Bálková, Michaela Červeňáková, Nikola Hrbáčová, Adéla Sochová, Klaudie Sovová a Adéla Urbanová po praktické části projektu uskutečněné v červnu 2021 mezi občany a žáky Základní školy, 1. máje Hranice, nyní prezentovali své celoroční pracovní nasazení před diváky z řad studentů naší školy a vyučujícími.

Druhá ročníková práce byla zpracována na téma „Výuka anglického jazyka u dětí mladšího školního věku“. V této skupině byli studenti: Tomáš Rýc, Tereza Glabasniová, Elen Bonková, Helena Gacíková, Nikol Dobešová a Klára Mecová. Skupina, která pracovala pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Chodurové, natočila s pomocí maňásků anglickou video-pohádku „O Popelce“, kterou zhlédly děti ze ZŠ Komenská.

Obě skupiny prezentovaly své ročníkové práce na úrovni a bylo vidět, že je téma velmi zaujalo. Jejich výkon byl o to větší, že většina spolupráce probíhala on-line vzhledem k omezením zapříčiněným epidemií Covidu-19.

zveřejněno: 21.09.2021

Svátek má: