REALIZUJEME PROJEKT MŠMT - Šablony OP JAK pro SPdgŠ a SZŠ Odry

V letošním školním roce uzavíráme první třetinu dvou realizovanch projektů MŠMT z operačního programu Jan Amos Komenský. Do těchto projektů je zapojená naše střední škola a domov mládeže a také naše středisko volného času. Z nabídky projektů jsme  zvolili personální šablony: školní asistent, školní psycholog, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, které nabízí podporu a pomoc našim studentům. Také šablony inovativní vzdělávání, které máme ve všech třech částech projektů, jsou zaměřeny na podporu aktivit našich studentů a tvoří stěžejní části projektů. Poslední části jsou šablony zaměřené na další vzdělávání pedagogů a na spolupráci pedagogů ve vzdělávání DM.  Projekty MŠMT z OP JAK nám přinesly řadu možností a jsou pro nás velkým přínosem.

zveřejněno: 06.06.2023

Svátek má: