Za Mendelem pěšky do Hynčic

První ročníky pedagogických oborů naší školy vyrazily 18.dubna od školy na pěší 15km pochod do rodného domu JGM ve Vražném - Hynčicích a zpět. Padesátka studentů doprovázená pedagogy se seznámila za pro turistiku příznivého počasí s  jarní přírodou Oderska a rodištěm ve světě nejznámější osobností Moravskoslezského kraje.  Všichni studenti navíc pochodem  prokázali fyzickou zdatnost a jako budoucí pedagogové si dokázali, že ve skupině vrstevníků se dá zvládnout i větší zátěž, než na jakou jsou třeba zvyklí.   

Mendel Johann Gregor (20. 7. 1822  –  6. 1. 1884) byl přírodovědec, biolog, kněz, metorolog a včelař.  Do povědomí se dostal především jako zakladatel nauky o dědičnosti (genetiky). Při křížení rostlin rozpoznal zákonitosti ve výskytu znaků u kříženců, zejména na hrachu. Závěry ze svých pokusů uveřejnil roku 1865 v časopise Brněnského přírodozkumného spolku. Jeho poznatky zprvu zapadly, znovu byly objeveny až roku 1900. Staly se základem a východiskem klasické genetiky a moderního šlechtitelství.

     V rodném statku se v současné době nachází muzeum věnované životu a dílu J. G. Mendela, přibližující současnost a historii genetiky a zobrazující život venkovského regionu Moravské Kravařsko. Současně Rodný dům J. G. Mendela slouží jako turistická a cykloturistická ubytovna (cca 45 míst). K pořádání nejrůznějších společenských akcí, seminářů a podobně slouží posluchárna a společenský sál umístěný v bývalé stodole. Zázemí zde nalezla obecní knihovna s veřejným internetem. V těsné blízkosti probíhá postupně obnova „zahrady Mendelova dětství" – výsadba původních ovocných druhů. Budova je kulturní památkou České republiky. Typický kravařský statek byl postaven na přelomu 18. a 19. století, a to nejspíše Mendelovým otcem Antonem. Až do roku 2005 byl v soukromém vlastnictví, chátral a jednou dokonce byl na prodej přes inzerát. Poté jej získal nadační fond a od roku 2018 patří obci.

zveřejněno: 18.04.2023

Svátek má: