Ocenění paní ředitelky Cenou starosty města Odry

Předvečer státního svátku 28. října patřil v Odrách udílení ocenění. Po několikaleté odmlce se vedení města Oder rozhodlo ocenit a poděkovat lidem, kteří svou prací nebo aktivitami ve volném čase, ovlivnili a stále ovlivňují veřejné dění v našem městě. Ať se již jedná o oblast sociální, školství, kultury, zdravotnictví či sportu.
Celkem 11 kandidátů bylo oceněno Cenou starosty města Odry. Součástí ocenění je skleněná plaketa, pamětní list a další drobné dárky. Mezi oceněnými byla i naše paní ředitelka  Ing. Pavla Hostašová
• za přínos v pedagogické oblasti.  Pod jejím vedením prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí a také došlo k rozšíření vyučovaných oborů školy a výraznému zvýšení počtu studentů.

Srdečně blahopřejeme!!!

zveřejněno: 27.10.2021

Svátek má: