Postní duchovní program na střední škole sv. Anežky v Odrách

Letošní postní doba na střední škole sv. Anežky v Odrách se nese ve znamení odříkání, ale i dobročinnosti. „Postní doba je časem obrácení a časem svobody. Bůh z nás nechce poddané, ale děti,“ píše papež František ve svém letošním poselství k postní době. Všichni jsme pozváni v postní době více se modlit, něco dobrého si odřeknout a z toho, co jsme ušetřili, dát tomu, kdo to potřebuje. Tyto tři pilíře známe dobře pod názvy „modlitba, půst a almužna“. Právě tyto tři činnosti nás vedou k pravé svobodě orientované k Bohu.

Naši studenti se mohou letos zapojit do programu, při němž plní drobné úkoly, které mají napsané na papírku. Jsou to úkoly z výše zmíněných třech oblastí, mohou být rozmanité, např. zúčastni se adorace, omez svůj čas na telefonu, daruj někomu věc, kterou už nepotřebuješ. Pokud úkol splní, mohou vhodit papírek s úkolem do kapsy u oltáře ve školní kapli. Na konci postní doby budou papírky spočítány a každý proměněn školou na 10 Kč. Tyto peníze škola následně věnuje dobročinné organizaci Mary’s Meals, která se stará o zajištění stravování pro hladovějící děti na celém světě. Škola tyto finanční prostředky získá z pronájmu jídelního a nápojového automatu umístěného ve vestibulu. Tedy i ten, kdo si koupí bagetu nebo nápoj v automatu, nepřímo podpoří Mary’s Meals.

Vrcholem spolupráce s dobročinnou organizací bude středa 27. března, kdy do školy přijede Kristína Třešková z Mary’s Meals, která bude studentům prezentovat činnost organizace. Jsem moc rád, že se studenti zapojují do této akce a že naše postní úsilí není jen o sebeovládání a askezi, ale má také dosah k těm, kteří to nejvíce potřebují.

P. Jan Slepička, školní kaplan

zveřejněno: 28.02.2024

Svátek má: