Červená středa

Red Wednesday čili Červená středa je mezinárodní den, připomínka lidí, jež jsou pronásledování pro víru. Iniciativa je vyjádřením solidarity s utlačovanými a trpícími pro své náboženské přesvědčení, výzvou k vzájemné toleranci a ke svobodě tam, kde není možná. Není to tak dávno, kdy i lidem v naší zemi byla svoboda vyznání upírána a mnozí byli za ni pronásledováni až k prolití krve. Uvědomujeme si, že nic není samozřejmostí, a proto se i naše škola připojila k této světové akci. V tento den je mnoho našich památných budov po celé ČR oděno do červeného světla symbolizující krev pronásledovaných. Nabízelo se mnoho možností, jak se k této iniciativě připojit a vyjádřit tak svou solidaritu.

My jsme nenasvěcovali naši školu zvnějšku, ale zevnitř! Jak?! Oblékli jsme se do červené! Naši studenti, pedagogové a zaměstnanci se stali na jeden den nositeli červeného světla symbolizující naději v temnotách. Studenti vytvořili pro tento den rovněž plakáty přinášející základní informace o světovém stavu tohoto problému. A jelikož je v naší školní kapli každou středu ráno sloužena mše svatá, věnovali jsme těmto strádajícím naši společnou modlitbu a vzpomínku. Vyjádření solidarity je velkou morální vzpruhou pro ty, kteří trpí útlakem, stejně jako imperativem pro nás, že nic není samozřejmostí. Měli bychom být vděčni za naši svobodu.

Krásný den!

P. Michal Krenželok, školní kaplan

zveřejněno: 24.11.2021

Svátek má: