Slavnostní ukončení školního roku

Poslední den školního roku se nesl ve znamení slavnostní mše, kterou v oderském kostele  celebroval školní kaplan P. Michal Krenželok a spolucelebroval oderský farář P. Petr Kuník. Na závěr byly předány pochvaly ředitelky školy s knižními odměnami.  Studenti po mši ve škole obdrželi od svých  třídních učitelů závěrečné vysvědčení, čímž byl zakončen tento náročný  distanční školní rok.  Ať  žije nový, tentokrát prezenční školní rok 2021/22!

Krásné prázdniny našim studentům přejí zaměstnanci školy. školská rada a klub přátel školy.

Fotogalerie ZDE

zveřejněno: 30.06.2021

Svátek má: