Pouť na Svatý Hostýn

2 plné autobusy studentů naší školy vyrazily na Den církevního školství od školy na Svatý Hostýn. Po mši svaté, kterou celebroval P. ThLic. Mgr. Ladislav Nosek, SJ superior, duchovní správce a rektor baziliky, jsme vyslechli z jeho úst i informace o historii tohoto nejnavštěvovanějšího mariánského poutního místa, které bylo v roce 2018 prohlášeno národní kulturní památkou České republiky. Komplex zahrnuje baziliku minor Nanebevzetí Panny Marie, ubytovny pro poutníky, křížovou cestu Dušana Jurkoviče s mozaikami Jano Köhlera, větrnou elektrárnu a vyhlídkovou věž. Všechna místa jsme si prošli, u Vodní kaple jsme se napili léčivé hostýnské vody, poobědvali v restauraci, nakoupili pravé hostýnské oplatky, něco na památku ve stáncích a odjížděli bez kapky deště a posíleni na duchu i na těle domů.

zveřejněno: 17.09.2022

Svátek má: