EXKURZE V PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICI OPAVA

Dne 11. 4. jsme navštívili se studenty O1, O2, MZ2 a PS2 Psychiatrickou nemocnici v Opavě. Po vstupu do areálu nemocnice nás na první moment zaujalo krákání havranů, kteří jsou již po léta stálými obyvateli psychiatrické léčebny a dokreslují atmosféru tohoto místa, ve kterém se již 130 let léčí pacienti duševně nemocní a v současné době také pacienti se závislostmi.

My jsme navštívili stanici 3 a 9, které se věnují pacientům se závislostmi. Dozvěděli jsme se o specifikách práce zdravotníků, jak probíhá denní režim pacientů a také to, jak se vlastně léčí nemocná duše. Personál nemocnice nám umožnil debatu se samotnými pacienty a tak jsme měli možnost nahlédnout do příběhů s těžkým bojem se závislostí na alkoholu a drogách.

Tato exkurze pro nás byla velmi přínosná v kontextu toho, jak alarmující je v současné době skutečnost vzestupu užívání omamných látek.

Chtěli bychom moc poděkovat personálu a pacientům PNO za umožnění návštěvy.

Bc. Nina Janigová

zveřejněno: 18.04.2024

Svátek má: