Výstava studentů a pedagogů v Městské galerii Odry

Ve středu 23. 3. 2022, v pravé poledne, v Městské galerii Odry se uskutečnila vernisáž výtvarné tvorby studentů a pedagogů ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách.  Jedná se o první výstavu studentů přístupnou široké veřejnosti. Výstava nese název Tajemství a volně navazuje Celostátní literární soutěž. Jsou zde prezentována díla studentů napříč ročníky a obory, což otevřelo prostor prezentaci široké škály výtvarných technik a rozličných přístupů k tématu Tajemství. Některá díla nesou svá tajemství ve svém obsahu, samotný motiv může být pro diváka, ale i pro samotného autora tajemstvím. U jiných se stává tajemstvím technika či proces vzniku. Na výstavě je také zastoupena tvorba pedagogů, kteří působí na škole.

Výstava je veřejnosti přístupná do 19. 4. 2022 a je otevřena od pondělí do pátku v době 8:00 – 11:30  a 12:00 – 17:00 hodin.               

Děkuji všem, kdo se na realizaci výstavy podíleli, Městské galerii Odry za poskytnutí prostor, kolegyním a studentům, že překonávají nepřekonatelné.                  

Mgr. Zuzana Nevřivová

zveřejněno: 24.03.2022

Svátek má: