Praktická část ročníkového projektu třídy PL2

Studentky třídy PL2 oboru pedagogického lycea ve čtvrtek dne 24. června 2021 pod vedením paní učitelky Renaty Gehringer hostovaly v Hranicích. V první části praktické části ročníkového projektu děvčata oslovovala desítky přívětivých a ochotných občanů města s dotazníkem s významným tématem vymezujícím základní mezilidské vztahy - DESATEREM.
Poté se projektová skupinka přemístila do Základní školy, Tř. 1. Máje, kde se setkala s vřelým přijetím, jak ze strany vedení školy, tak paní učitelky Mgr. Michaely Kunovské i samotných pozorných žáků 7. ročníku.
Univerzálně platný DEKALOG pětičlenná skupinka šikovných děvčat (Adélka Urbanová, Adélka Sochová, Barunka Bálková, Klaudie Sochová a Nikolka Hrbáčová) dětem poutavě, s nasazením a s láskou prezentovala, kdy kladla žákům i řadu významných otázek v průběhu již samotného výkladu, čímž žáky aktivně vtáhla do dění a přítomní velmi pěkně a pohotově se zájmem reagovali.
Ve finále u žáků skupinka prověřila přednesem nabyté vědomosti prostřednictvím pro děti zcela nové hry „RISKUJ“. Vítěze i všechny další soutěžící skupinka dívek ocenila sladkou laskominou a popřála dětem krásné letní prázdniny.
Děkujeme studentkám za krásnou a přínosnou prezentaci, jejich svědomitost a píli, kterou jako budoucí pedagogové dokázaly druhým předat. Spolupráce na tvorbě projektu v tíživé době pandemie nebyla jednoduchá záležitost. Splnění této náročné mise nad rámec plnění běžných náročných studijních povinností při distanční výuce je hodno chvály, hladí na duši a hřeje srdce.
Gratulujeme našim studentkám ke kvalitně odvedené práci, prezentaci školy v jiném městě i v jiné škole a těšíme se na závěrečný výstup projektu a obhajobu na počátku září nového školního roku 2021/2022.

Zde je odkaz na album vydařené akce.
 

zveřejněno: 24.06.2021

Svátek má: