Zpívám, zpíváš, zpíváme…

Kde: učebna WiWa

Kdy: 22.9.2021 celý den

Kdo: Alena Tichá, PaedDr., Ph.D. (https://is.jamu.cz/th/qrety/  z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Oficiální název workshopu – Práce s hlasem hlasových profesionálů

Už v 7 hodin ráno začala paní Tichá práci s hlasem pedagogů naší školy, pokračovala ve skupinách PMP1, PMP2, PMPA4 a ještě odpoledne pracovala se sborem Datio.

Občas se v učebně vypadalo jak v tělocvičně – jeden by neřekl, jak si musíme zacvičit, abychom uvolnili hlasivky, občas jako na divadle – obličejové grimasy jsou základní pro rozhýbání mluvidel, občas se z učebny ozývaly prapodivné zvuky, výkřiky – i to je dobré k tomu, aby nakonec zazněly krásné kultivované tóny…takže dnes už víme, jak je důležité „nosit“ správně své tělo, být v pohodě, uvědomovat si, že všechno co dělám, dělám JÁ.

Vysoká erudice v oboru, entuziasmus, životní optimismus – to je paní Alena Tichá.

Za zpěváky školy  Eliška Slovíková

zveřejněno: 22.09.2021

Svátek má: