Prezentace ročníkových projektů

Před zcela zaplněným hledištěm v učebně WiWa proběhly v pátek veřejné prezentace tří ročníkových projektů druhého ročníku oboru Pedagogické lyceum. Projektový tým č.1 pod vedením Mgr.Pavla Dubce vystoupil s projektem Atletika, projektový tým č.2 pod vedenímm Mgr.Borise Nykla s projektem Muzikoterapie a projektový tým č.3 pod vedením Mgr.Lucie Kajzarové s projektem Mentální zdraví. Všem studentům bylo za jejich celoroční úsilí předáno vedením školy osvědčení o absolvování projektu. Děkujeme za krásné prezentace.

zveřejněno: 23.06.2023

Svátek má: