Mezinárodní den ošetřovatelek a zdravotních sester

Již od roku 1965 připadá na 12. květen Mezinárodní den ošetřovatelek a zdravotních sester. Rádi bychom výročí využili k poděkování za jejich práci.

Bez každodenní obětavé práce a empatie všech sester a ošetřovatelek směrem k pacientům by nebyl provoz v nemocnicích myslitelný. Role zdravotních sester je nezastupitelná. Uvědomovala si to již „Dáma s lucernou“Florence Nightingale, anglická ošetřovatelka, když se v 19. století věnovala péči o nemocné a zraněné anglické vojáky a v roce 1860 založila první zdravotnickou školu pro ženy v Anglii. Vytvořila základy ošetřovatelského modelu a principy péče o pacienty, které platí dodnes. 12. květen, den jejího narození, se proto stal svátkem všech jejích následovatelek.

Mezinárodní den ošetřovatelek je poděkováním za jejich práci a vyjádřením respektu k jejich profesi. V průběhu let se sice změnily požadavky na vzdělávání, pracovní postupy, mají dnes k dispozici jiné technické vybavení a možnosti, ale podstata zůstává: každodenní velmi odpovědná a náročná práce při péči o zdraví a při záchraně lidského života. Svou nezastupitelnou roli všichni zdravotníci i naši studenti znovu dokázali v náročné době koronavirové pandemie.

zveřejněno: 12.05.2022

Svátek má: